”Wij zijn de allergoeiste en de allerenigste met deze security oplossingen”

Tot mijn dagelijkse betaalde beslommeringen hoort het bijeenkomsten te bezoeken waar bedrijven uit de IT sector nieuwe producten bekend maken. Soms is dat leerzaam, andere keren saai en soms is het tenenkrommend. Een recent bezoek leverde een nieuwe ervaring – hoofdschuddend van verbazing.

Om meerdere redenen wordt de naam van de organisatie die voor deze ervaring verantwoordelijk is niet genoemd, het gaat om de geconstateerde domheid. Die kom ik wel vaker tegen, maar deze keer was het wel heel triest.

Op het podium stond een hoge bobo van een (uiteraard) Amerikaans bedrijf dat tussen alle obligate grappen en grollen door claimde tot de absolute top van de sector te behoren. Sterker nog voor de oplossing die ze presenteerden was geen concurrentie. De vergelijkende reclame, op een niveau dat in Nederland ongewoon is, was redelijk dominant aanwezig in de slides. Het bracht met tot de titel van deze post en dat was nog voordat ik het volgende vaststelde.

Onderdeel van de presentatie annex roadshow was het lanceren van een nieuwe website. Die moet informeren en bijdragen aan meer veiligheid. Nu verwacht ik dat als een global player zoiets doet men stilstaat bij het belangrijkste van een website: de bereikbaarheid en de veiligheid. Tot mijn grote verbazing, ergernis en ongeloof was dat dus niet het geval. De global player heeft steken laten vallen op een niveau dat ik van Nederlandse partijen niet gewend ben. Zelfs de webshop van de fietsenwinkel op de hoek scoort substantieel beter dan de beschamende 52%.

Tijdens de pauze ben ik naar de speciaal ingevlogen gastspreker gegaan. Zijn functie binnen de organisatie is iets met verantwoordelijk zijn op global niveau. Het is dus niet een lokale sales rep of productmanager. Zijn reactie laat zich raden. Hij verslikte zich in de koffie, begon te stamelen, kondigde een goed gesprek met marketing aan en bood ten slotte zijn excuses aan. Daarbij wist hij, door mijn introductie, wat mijn functie was en waarom ik daar aanwezig was.

Iets promoten waarbij je enige kanaal (de website) gewoon een vette onvoldoende scoort. Ik vind daar wel wat van. Als je je zelf de allergoeiste security vendor vindt maar geen verstand van veilige en bereikbare websites hebt (dan wel zaken doet met derden die daar niets van weten) komt hele verhaal in een keer minimaal 52% ongeloofwaardiger over.