Wat is professioneel internet? (mei 2002)

Het zal de lezers niet zijn ontgaan, sinds een paar maanden staat de klant in het middelpunt van de belangstelling.

Bij Planet zijn ze zelfs zover dat ze zoveel mogelijk van die klant willen weten. En dat gebeurt dan vooral door de segmentmanagers. Idee hierachter is, dat als Planet weet wat groepen van klanten doen, willen en missen, we beter in staat zijn deze klanten te ondersteunen met bestaande en nieuwe diensten.

Zo hebben we klanten, die we voorlopig “professionele internetters” noemen. Van deze groep valt op dat ze overdag vaak en veel online zijn. Nou ik kan me dus voorstellen dat dit mensen zijn die vanaf de werkplek mailen en surfen.

Waarom ik hierover begon is, dat de term “professionele internetters” mij zo intrigeert.

Onder professioneel wordt in de regel verstaan “verdient er zijn/ haar geld mee”. Met alle respect, als ik om me heen kijk, zie ik mijn collegae veel mailen en surfen, maar dat doen ze niet om geld mee te verdienen. Nee bij ons is het vooral een belangrijk middel om de klant mee te ondersteunen. Of om te kijken wat we meer en beter aan diensten moeten brengen.

Wat is dan een professional?
Om weer even op geld terug te komen, iIs iemand die via internet zijn / haar bankzaken regelt een profi? Nederland kent inmiddels vele miljoenen telebankierders – allemaal profi’s?
Zijn mensen die overdag het FD of de Telegraaf online lezen om daarmee beter online te kunnen beleggen professionals? sommigen misschien wel, de meesten toch niet? Of zijn al die 100.000den Nederlanders die dit jaar de belastingaangifte elektronisch hebben verstuurd professionals?

Of moeten we ons meer focussen op het feit dat professionals het zo vaak doen? Als iedereen die vaak online is een professional is, nou dan hebben we met 100.000 ADSL abonnees ook een gelijk aantal professionals. Dus dat zal ook wel niet goed zijn.

Nee weet je wat, het antwoord is voorlopig eenvoudiger. Een professional is voor Planet iemand met een internet aansluiting via het bedrijf.

En weet je wat een groot en goed bewaard geheim is -en dat al jaren- Planet is daarmee een van de – zo niet dé grootste internetaanbieders voor de BV Nederland.