Verzekeringen en Apps, maar dan anders

Er zijn talloze apps die claimen informatie te verstrekken. Er zijn ook tientallen apps van verzekeraars die het de verzekerde makkelijker moeten maken declaraties in te dienen. De eerste soort is in de regel gratis, de tweede is dat altijd. Er zijn ook apps uit de eerste categorie die geld kosten en in Duitsland kunnen die binnenkort bij de verzekeraars worden gedeclareerd.

De stap die in Duitsland wordt gezet is in meerdere opzichten bijzonder. Om te beginnen is het land niet bekend als frontrunner als het gaat om de adoptie van nieuwe technologieën door de consument. Algemeen bekend is eveneens dat de zorg om Datenschutz, privacy, hier hoger in het vaandel staat dan in Nederland.

Bewust achterlopen

Minder bekend is dat verzekeraars en huisartsen in dit land nog behoorlijk achterlopen ten opzichte van Nederland. Digitalisering van de zorg en het verzekeringswezen is er nog steeds niet zo ver. De oorzaak daarvan is tweeledig. De aanbiederszijde is een gesloten bastion met een absurd sterke lobby in Berlijn. Het vasthouden aan regels uit de voorgaande eeuw garandeert het voortbestaan van een sector met extreme marges.

Dat de burger, de patiënt, daarvan de dupe is wordt door de politiek keer op keer geaccepteerd. Voor verzekeraars geldt hetzelfde. Ook dat is een kartel dat de politiek onder druk zet. Dat is in Nederland niet anders, maar er is wel een verschil tussen de landen. In Duitsland is er nog een grote tussenlaag van verzekeringsbemiddelaars. Het is die groep die elke innovatie afremt en bewust kiest om achter te lopen op de ontwikkelingen om het eigen bestaansrecht te rekken.

Positief

Bovenstaande schets van de Duitse markt maakt dat het recente besluit van Berlijn zo opvallend is. In een pakket van maatregelen om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden is namelijk ook besloten dat verzekerden de kosten voor apps bij de verzekeringen kunnen declareren. Het besluit is positief als wordt gekeken naar het gemak dat de apps brengen. Een periodieke reminder voor gezond leven, het regelen van afspraken en het inschieten van declaraties.

Apps die dit mogelijk maken bestaan er al, maar zijn in de regel afhankelijk van advertenties en het delen van data met derde partijen. Als apps de optie bieden in ruil voor een eenmalige betaling niets schimmigs met de data te doen is dat een goed aanbod. De drempel voor dat soort apps te kiezen wordt ook verlaagd als bekend is dat de verzekeraar ze vergoed.

Andere kijk

Het besluit kan echter ook op een andere manier worden geïnterpreteerd. Het opent het pad voor verzekeraars met een shortlist te komen van apps die voor vergoeding in aanmerking komen. Apps waarvan zij direct zichtbaar of goed verhuld in staat zijn de ingevoerde data af te tappen of zelfs de werking te beïnvloeden om welke reden dan ook.

Dat de politiek deze stap zet is opmerkelijk. Dat het leidt tot een discussie over de werking van apps en de macht van verzekeraars is logisch. Die discussie mag overigens wel vaker en ook in Nederland gevoerd worden.