Van supermarkt tot luchtvaartmaatschappij – de krappe marges

vliegtuig160150 Aangezien we in Nederland al jaren te maken hebben met supermarkten die strijden om de gunst van de klant, weet menig consument iets van de marges in de ze bedrijfstak. Die zijn voor tal van producten dun, zo niet flinterdun, maar door de volumes levert dat de bedrijven onder de streep toch een mooie winst op.

Wie in de Vlaamse pers de quote van de IATA topman Tayler heeft gezien( bij De Tijd achter betaalmuur) zal daarom wellicht hebben moeten glimlachen. Tayler schijnt gezegd te hebben dat de winsten in “zijn” sector naar verwachting dit jaar $18,7 miljard zijn, maar dat het gemeten naar aantal passagiers eigenlijk business is met dunne marges. Per passagier is de winst minder dan $6,00. De verder context van deze opmerking is niet duidelijk. Het lijkt te moeten worden geplaatst in sectoraal geklaag over te hoge lasten en kosten om aan regelgeving te voldoen.

Alles goed en wel, maar krappe marges worden niet alleen daardoor veroorzaakt. De komst van prijsvechters in de luchtvaartsector heeft net als liberaliseringen van markten en opheffing van trajectmonopolies geleid tot een gewijzigd speelveld waarbij inderdaad niet alle spelers op tijd wakker zijn geschud.

Daar verder over lezend valt op hoeveel overeenkomsten er zijn tussen grote logge supermarkten (zie ook PDF voor supermarkt schets door ABNAmro) met uitsluitend A merken en de ouderwetse staatscarriers. De luchtvaart heeft inmiddels zowel zijn Aldi en Lidl als upmarket Bio-super. Maar zouden ze dat ook doorhebben en de cases naast elkaar leggen?