Vaccinaties, reisbeperkingen en discriminatie – Belgische ophef

Dat het ontbreken van vaccinaties leidt tot reisbeperkingen begint nu door te dringen. In ieder geval in België, waar een clubje roept dat het discriminatie is. Op het eerste gezicht lijkt de onderbouwing van die beschuldiging zelfs te kloppen.

Verplichte Coronatest

Wie vanuit België de komende periode op vakantie wil gaan zal in veel gevallen de uitslag van een coronatest moeten laten zien. Een bij vertrek en een bij aankomt terug. De kosten daarvan worden in principe door de overheid vergoed.

Voorwaarden

Aan de test is een belangrijke voorwaarde gekoppeld. De persoon moet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Net als in alle andere landen is in België nog lange niet iedereen ingeënt. Het gevolg is dan ook dat niet iedereen zomaar, of even makkelijk. de grens over kan steken.

Daartegen is een club die zich inzet voor gelijke rechten en kansen, Unia, gaan ageren. Men stelt dat hier sprake is van discriminatie. Alleen wie volledig is ingeënt krijgt immers de kosten van de twee tests vergoed.

Het bezwaar lijkt te kloppen. Maar is het redelijk van de Belgische staat te verwachten dat die iedereen op tijd kan vaccineren? Het antwoord is natuurlijk ontkennend. De beschuldiging is ook om nog twee andere redenen niet helemaal zuiver.

Ten eerste is er geen recht op vakantie in het buitenland. Belgen die naar de eigen kust gaan hebben nergens last van. Tweede punt is dat Unia met deze beschuldiging nadrukkelijk  die groep faciliteert die helemaal niet gevaccineerd wil worden.

Leuk hoor een beetje ophef, maar deze Belgische actie is weinig doordacht en totaal niet sympathiek.