Truckers, alcohol en het missende detail

Eind januari was in een aantal regionale Duitse kranten te lezen dat de politie een omvangrijke controle onder truckers had gehouden. De actie was uitsluitend gericht op het alcoholgebruik door deze groep. De kop in de FR sprak over opgelegde rijverboden.

Wie de kop en het artikel van de Frankfurter Rundschau snel scant zal waarschijnlijk onthouden dat 1.200 chauffeurs zijn gecontroleerd en 79 daarvan te veel alcohol in het bloed hadden om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Deze groep heeft een rijverbod opgelegd gekregen.

Als je op basis van die samenvatting bij de lezers zou navragen wat er aan de hand was zal je te horen krijgen dat 79 van de 1200 te veel hebben gedronken. Waarschijnlijk zal die input ook leiden tot voorspelbare antwoorden op sturende vragen over alcohol in het verkeer en bij truckers in het bijzonder.

Er is in het artikel iets opgenomen dat menig lezer over het hoofd zal hebben gezien. De controles zijn uitgevoerd op parkeerplaatsen. Waarom de truckers daar zijn gecontroleerd vertelt de krant niet. Nog belangrijker is dat het tijdstip waarop de actie heeft plaatsgevonden nergens is genoemd.

Zolang het truckers in Duitsland is verboden tijdens het weekend te rijden kan en zal het voorkomen dat ze op de parkeerplekken langs de weg eten, drinken en soms ook te veel drinken. Als ze te veel alcohol in het bloed is dat geen direct gevaar voor de overige weggebruikers, ze mogen immers de weg om een hele andere reden niet op. Daarom is het opleggen van rijverboden zoals de kranten melden mogelijk een minder alarmerende maatregel dan op het eerste gezicht lijkt.

Share: