Print kwaliteit afhankelijk van OS of connectiviteit

Met inmiddels +10 jaar Ubuntu ervaring meen ik te kunnen vaststellen dat printen over de jaren een grotere uitdaging is geworden. Een verklaring daarvoor kan ik niet vinden. Wat wel mogelijk is is in kaart […]

Landelijke politiek moet afspiegeling hele land zijn?

De Duitse politiek lijkt op het moment dat dit artikel wordt geschreven een behoorlijke chaos. Er zou een coalitie verdrag zijn, maar binnen de coalitiepartners neemt het verzet daartegen schijnbaar alleen maar toe. Een van […]

Bomen, bos, koffie en keurmerken

Eind juli maakte de Duitse koepel van Fairtrade organisaties bekend dat de achterban het afgelopen jaar 15% meer omzet heeft gedraaid. Dat komt overeen met een bedrag van € 1,3 miljard. Een derde daarvan bestaat […]

Wijs besluit van NOS over peilingen en voetstukken

Het is een compliment waard, zonder valse glimlach of sarcasme. Het besluit van de NOS in de opmaat naar de verkiezingen de peilingen van al die bureautjes die de inboxen uitpuilen wat minder aandacht te […]

Meer aandacht voor de levensduur van hardware

recent verbaasde ik me over de levensduur van de toetsenborden die onder mij te lijden hebben. In de berging had ik altijd een nieuw en een gebruikt exemplaar liggen, voor het geval dat. Die strategische […]

Luie journalisten ontmaskerd door 31C3

Het zojuist gehouden grootschalige event (congres is geen goede naam meer) van de CCC in Hamburg was wederom een hoogst interessante bron van informatie. Wie niet blind wil vertrouwen op wat dagbladen en tv voorschotelen […]

Onderzoek dat te weinig verklaart en te veel vragen oproept

Vorige week leek het de week van het omstreden onderzoek te zijn. Ik was duidelijk niet de enige die vraagtekens zette bij onderzoek van Motivaction naar de bereidheid van moslimjongeren IS te steunen. Het onderzoek […]

Valt me tegen van PWC: onderzoek naar dienstencheques

een vast onderdeel op dit blog is het beschrijven van eigenaardigheden bij onze zuiderburen. Een land slechts bestaat dankzij de grote Europese mogendheden van de 19e eeuw, opmerkelijk vaak hopeloos verdeeld lijkt en vooral anders […]

Facebook Like : waardeloos en wekt argwaan

Recent zag ik een tweet van @AlexanderNL voorbij komen, waarin hij zich in 140 karakters opwond over het WiFi beleid van een café. Het WiFi wachtwoord werd alleen verstrekt aan klanten die de tent in […]