Het BetaBlog

Versneld banksterven

Een week geleden werd in Frankfurt (waar anders) een conferentie over de toekomst van de banken en het betalingsverkeer gehouden. Het was dan ook geen toeval dat de krant Das Handelsblatt die week een artikel publiceerde over de versnelling van banksterven in Duitsland. Andere kijk […]

Lees verder ...

Het Berlijnse banksterven

Dit blog heeft al meerdere keren aandacht besteed aan het begrip banksterven. Achter dat begrip gaat het proces schuil dat het aantal bankfilialen in de EU krimpt. Door online bankieren en geringere marges, waarbij die twee zich als de kip/ei vraag verhouden, en de naweeën […]

Lees verder ...