Stroomstoring en back-up onderhoud

Van het weekend was het tijd om weer eens een omvangrijke kopie te maken van alle recente werkzaamheden. Teksten, geluidsopnames en video’s worden dan op een externe USB schijf gezet die daarna offline wordt opgeborgen. Dat ging tot op heden altijd foutloos, met Windows 8.1 niet.

Doordat Windows 8.1 geavanceerde energie spaar opties heeft zijn de usb 3.0 poorten default niet te vertrouwen. Dat is te verhelpen door het profiel te wijzigen van gebalanceerd naar hoge prestaties. Als je dat vergeet valt na enige tijd (minder dan 15 minuten) de spanning van de usb poorten en is alles wat aan de poorten hing niet lees- en schrijfbaar.

Onbenaderbare bestanden

Die fout maakte ik met als gevolg dat op de schijf een twee bestanden stonden die onbenaderbaar waren. Onder Windows waren ze zichtbaar maar onleesbaar, onder Ubuntu verscheen de melding dat te beschadigd waren. Wissen kon ook niet, zowel Windows als Ubuntu begrepen dat commando voor deze bestanden niet en de CPU load schoot door naar de volle 100% zonder enige effect.

In principe had ik die twee bestanden verder kunnen negeren. De volgende kopie, annex back-up, komt toch in een andere directory te staan. Maar het kan op termijn een probleem zijn, namelijk dan als ik deze heel back-up wegschrijf naar een externe locatie of als ik later de schijf met een externe locatie wil synchroniseren.

De meest voor de hand liggende oplossing was de schijf geheel leeg te maken, te formatteren en dan opnieuw te vullen. Voorwaarde is wel dat er op een computer, waar die data niet al aanwezig is , voldoende lokale opslagruimte vrij om tijdelijk te stallen. Die ruimte was op een andere dan de bron computer aanwezig. De usb 3.0 poorten van dat systeem werken goed en de klus zou in een maximaal 1, zeg 2, uur klaar moeten zijn.

Noodlot tarten

Helaas is er ook zo iets als je noodlot tarten. Terwijl ik de usb schijf inhoud kopieer naar de tijdelijke doelcomputer valt in de hele wijk de stroom uit. Het duurde drie uur eer de boel hersteld was. Wat ik direct constateerde was dat het kopiëren te abrupt was onderbroken, het leek er op alsof een hele directory op de doelmachine was beschadigd. De bron – de externe usb schijf had geen mechanische schade. Gelukkig had ik copy in plaats van remove gedaan, anders waren er mogelijk bestanden echt verloren gegaan.

Met 3 uur vertraging en een additioneel half uur om bron en doel storage extra tegen het licht te houden ben ik er uiteindelijk in geslaagd de back-up te krijgen zoals ik bedoelde. Best een hoop werk om zekerheid te hebben dat twee audio bestanden later niet nog eens dwars gaan liggen.

Wat leerde ik: bij het maken van een back-up kan het fout gaan, bij het controleren en bij het herstel van foute back-ups ook. Een reden te meer om de 3-2-1 regel te blijven aanhouden.

Share: