Stand van zaken verbod huis aan huis reclamebrochures

Door alle andere ontwikkelingen lijkt het amper te zijn opgemerkt, maar Amsterdam lijkt echt werk te maken van het verbod op huis aan huis reclamefolders. De methode die daarvoor wordt gekozen is simpel en is in de online wereld al verplicht: de opt-in.

Goed beschouwd is het vreemd dat voor fysieke distributie van ongeadresseerde post een opt-out geldt terwijl voor online op Europese schaal al lang de opt-in is vereist. De aanbieders (en aanbidders) van papieren distributie hebben zich bijna 10 jaar lang weten te onttrekken aan het gelijkstellen van die twee verschillende regels. In Amsterdam wordt dat – tot zover bekend – voor het eerst in Nederland wel doorgevoerd.

Daar zijn de reclamefolderbedrijven natuurlijk niet blij mee. Het gaat om veel papier, omzet en gevestigde belangen. Uitgerekend Amsterdam gaat proberen die sector te dwingen de regels van de 21ste eeuw op te leggen met een harde opt-in. Daarmee zal de materiaalverspilling aan banden worden gelegd zeggen voorstanders. Tegenstanders schermen met onnavolgbare cijfers over de impact op omzet en werkgelegenheid.

Amsterdam haalde al eerder bakzeil voor de rechter

De rechtszaak die hierover is aangekondigd gaat best interessant worden. Heeft een gemeente daadwerkelijk de bevoegdheid en middelen dit op te leggen? Niet zo lang geleden heeft Amsterdam voor de Raad van State bakzeil gehaald met de “eis” dat datacenters schoon en zuinig moesten zijn. De RvS volgde het eerdere vonnis waarbij de rechter alle claims van de gemeente van tafel veegde. De gemeente verklaarde dat al eerder op de eigen website met: ‘lokale overheden niet de juiste wettelijke middelen hebben om voortvarend energiebesparing bij bedrijven te bevorderen.’ Desalniettemin stapte Amsterdam naar de Raad van State en werd daar wederom in het ongelijk gesteld.

Onvermijdelijke neergang

Of Amsterdam met de reclamefolder opt-in verplichting hier weer aan het kortste eind trekt of dat het een pyrrusoverwinning wordt voor een van de partijen wachten we rustig af. Los van deze zaak: de folderoverlast lijkt de afgelopen maanden fors te zijn afgenomen. Is dat het gevolg van voorzichtigheid bij de folderverspreiders om de rechtszaak voor hen niet negatief te beïnvloeden of speelt er iets anders. Ik kan met niet onttrekken aan de indruk dat het aantal partijen dat nog stug laat folderen in de regio Amsterdam is afgenomen. De eerste verdachte die me te binnen schoot is Blokker. Al het gezwalk daar heeft er zo te zien toe geleid dat alle onderdelen die in de verkoop staan op dit moment althans niet meer met een folder komen. Alleen van het kwakkelende hoofdmerk van het Blokker concern zie ik de folders nog uit de oud papierbak steken. Met het wegvallen van vaste aanbieders uit dat concern lijkt het me lastig worden de businesscase van h-a-h verspreiding overeind te houden. De onvermijdelijke neergang heeft zo te zien ene extra duwtje in de rug gekregen. De rechtszaak zal wel doorgaan, maar in ieder geval heb ik over de urgentie zo mijn twijfels.

Share: