Speelhal overlast in Duitsland aanpakken – stand van zaken in NRW

pixabay speelhal gokken casinoIn Duitsland staan duizenden speelhallen, dat aantal moet naar beneden. De aanpak daarvan verschilt mer Bundesland. Over de maatregelen in Berlijn is in het verleden al geschreven. Dit artikel gaat over de aanpak in NRW.

Dat er echt heel veel speelhallen staan in Duitsland zal iedereen opvallen. Bijna elke dorp kent er een of meer. In de directe omgeving van de grote tankstations zijn ze niet te missen en in de steden is het helemaal erg. De overlast die hiervan uitgaat is bekend. Zwakkeren met verslavingsverschijnselen moet tegen zichzelf beschermd worden (“Spielsuchtprävention”). Daarnaast is de “kleine” criminaliteit rond dit soort gelegenheden is te omvangrijk om genegeerd te worden.

Aanpak NRW

NRW heeft zich te houden aan het Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). Hierin staat onder andere dat speelhallen vergunningsplichtig zijn. Daarnaast zijn er regels voor de minimale afstand tussen die soort locaties. Specifiek door die regel kunnen de steden het aantal speelhallen fors reduceren. Tenslotte is nog van belang te weten dat speelhallen die voor 28 oktober 2011 een “Verbund” vormden gedoogd worden tot 2021. Dan treden de nieuwe regels in werking. De vorming van nieuwe “Verbunds” is niet meer toegestaan.

Verbundspielhallen en coffeeshops

De Verbundspielhallen zijn een rare juridische constructie. Formeel zijn het zelfstandige bedrijven die op bepaalde terreinen gezamenlijk opereren. Bedoeling van de wetgever was de toename van het aantal speelhallen in een perceel (winkelcentrum, winkelstraat, huizenblok) tegen te gaan. Deze constructie was bedoeld voor de periode 2011 tot 2017. Sindsdien geldt voor sommige speelhallen dat ze gedoogd worden.

De Nederlandse lezer zal dit gedoogbeleid bekend kunnen voorkomen. Het heeft inderdaad veel weg van het gekronkel in Nederland om de coffeeshops zowel te kunnen controleren als het aantal aan banden te kunnen leggen.

De eisen die Duitsland stelt aan de „gedoogstatus“ zijn daarbij brisant. Gekwalificeerd personeel is vereist het die Verbund status kan niet meer. Speelhallen die niet aan de regels voldoen zullen met ingang van 1 juli 2021 de deuren moeten sluiten.

Procedures

Dat de bedrijven hier massaal tegen in het geweer komen is begrijpelijk. Iedereen wil immers nog langer op deze manier zijn geld verdienen. Men weet daarbij ook dat per volgend jaar de paar vergunningen die afgegeven gaan worden een einde zullen maken aan de gedoogregels die niet overal het zelfde worden toegepast.

Het aantal procedures hierover is niet alleen groot, dit speelt dus ook al sinds 2017. In alle gevallen in NRW die online traceerbaar zijn trekt de overheid aan het langste einde. Voor het argument dat de ondernemers hierdoor in het voortbestaan worden geraakt is geen enkele rechter gevoelig. Dat komt natuurlijk ook omdat het sterfhuisbeleid (want dat is het) de ondernemers tot maximaal 10 jaar de tijd heeft gegeven naar andere business om te kijken.

Härtefallerlaubnis

En dan zijn er nog de Härtefallerlaubnisse. Deze fel begeerde status (niet alleen in NRW, ook in Berlin speelt dit) lijkt bij twee soorten bedrijven mogelijk te zijn. De speelhallen die echt werk maken van goed ondernemerschap en de locaties die in eerdere instantie over het hoofd zijn gezien en die menen tot de eerste groep te behoren. Om die status te verkrijgen moet de speelhal ondernemers zelf in actie komen.

Velen hebben dat niet gedaan. Nu ze doorkrijgen hoe belangrijk die status is procederen om die status alsnog toegekend te krijgen. Dat leidt tot de nodige druk op de rechtbanken in NRW.

Ook nu weer lijkt de wetgever aan het langste einde te trekken. De meest recente zaak – ook in NRW operen de rechtbanken wegens het Corona virus op een lager pitje – heeft zelfs de grond onder de voeten van veel klagers weggeslagen. Het OVG NRW Münster heeft het vonnis van het Verwaltungsgericht (VG) in de zelfde stad bekrachtigd (4 B 977/18 (I. Instanz: VG Münster, 9 L 408/18).

Het OVG is van mening dat de speelhal exploitant die op 1 januari 2020 niet over een Härtefallerlaubnis beschikte terecht kan worden gedwongen nu al zijn zaak te sluiten. Zijn verweer dat hij goede kans maakt per volgend jaar wel voor een vergunning in aanmerking te komen is van tafel geveegd. Nog langer gedogen van een bedrijf dat schijnbaar nu al niet aan alle regels voldoet kan niet van een overheid worden verlangd. De tent moet dus dicht. Het staat de ondernemer vrij om volgend jaar onder de nieuwe regels een vergunning te verkrijgen. Het vonnis is definitief en een krachtig instrument voor alle gemeentebesturen in NRW die de speelhal overlast nu al harder willen aanpakken.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.