Social Networking

social networks - van psfk.com(bijdrage voor eNederland 2008)

Dames en Heren,

toen ik werd gevraagd op het e-Nederland 2008 congres een bijdrage te leveren over het onderwerp social networking hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Social networking, het gebruikt vaak bestaande technieken en mogelijkheden van het internet, maar veelal in een ander jasje. Immers iets op het web publiceren en daarop reageren is op zich niet nieuw.

Echter, de wijze en het gemak waarmee het nu gaat is totaal onvergelijkbaar met de websites die 5~10 jaar geleden werden geroemd om de interactie.
Social networking sites zijn ook interessant omdat ze een aantal vragen oproepen, laat me deze kort noemen:

Allereerst: wat is eigenlijk een social networking site ?
Voor de meesten van u zijn Facebook, StudieVZ en Hyves sociale netwerken.
Maar zijn het forum van Vara’s Kassa, GeenStijl en de reactie mogelijkheden bij het Financieel Dagblad dan zoveel anders, om over Youtube en Dailymotion nog maar te zwijgen?
Een afgeleide vraag is: zijn sociaal networking sites voor jongeren gelijk aan die voor volwassenen ?

Tweede vraag: waaraan denken we anno 2008 bij een sociaal netwerk?

 • vriendengroep;
 • iedereen met iedereen verbonden;
 • mond-tot-mond reclame via allerlei devices;

Derde en laatste vraag: onder welk regimes vallen social networking sites?
Is het hosting (dus mere conduit) of content (de recente content richtlijn 2007/65/EG)? En wat te doen met de grensoverschrijdende data stromen.

En hoewel het nadrukkelijk niet de bedoeling is, dat ik u hier ga uitleggen wat mere conduit of de content richtlijn precies inhoudt, zullen we rekening moeten houden met de komst van regels die ook voor social networking sites gelden.

Dat kunnen richtlijnen en wetten zijn. Maar ook zullen we meer nationale gedragscodes krijgen om bepaalde ontwikkelingen rond deze sites te beheersen. De reden voor de toenemende controle is duidelijk:

 • sociaal networking sites zijn onderdeel van het internet, waar helaas al steeds meer regels voor komen;
 • het grensoverschrijdend karakter van internet in het algemeen en social networking in het bijzonder geven aan dat bestaande regels niet voldoende zullen zijn;
 • social networking als bron van informatie staat volop in de belangstelling van bedrijfsleven en gebruiker en dat roept om iets als kwaliteitscontrole.

Zelfs als we de 3 voorgaande vragen vergeten, ook dan zijn er redenen waarom sociaal networking sites volop in de belangstelling zullen staan van de hoeders, de regelgevers en de critici.

En dat komt omdat er aan het gebruik van sociaal networking sites risico’s verbonden zijn. Helaas vormen minderjarigen (maar niet uitsluitend minderjarigen) een extra kwetsbare groep voor een aantal van deze risico’s.

Wat zijn die risico’s?

 • de gebruiker verstrekt te veel informatie over zichzelf;
 • de gebruiker verstrekt te veel info over anderen (stamboomonderzoek, gezinsleden, familie, vrienden);
 • de gebruiker verzamelt te veel informatie van 3den, waardoor zijn pc nog interessanter wordt voor hacks;
 • security risks ivm besmette systemen (creditcard / ID fraud);
 • platform voor IRL ranzigheden (indoctrinatie, loverboys, ID fraud, pinpas affaires, 419);
 • exploitanten vergaren veel data (beheerders, forumleden, adverteerders);
 • ontbreken van objectieve keurmerken voor sites, adverteerders en bezoekers.

Het zal u dan ook niet meer verbazen, dat ik ben voor een vorm van regulering bij sociaal networking sites.

Want vergis je niet

Een geschaafde knie van het vallen is met een week geheeld.
Een beschadigd imago op internet is wellicht blijvend.