Serious Espresso Tweaking – 2

Twee dagen na de laatste gesprek met de importeur van Gaggia werd de machine, met filter en ontkalker, bezorgd en daarna volgde het ritueel van herinstalleren op de vaste plek en de Krups die mij een maand lang qua espresso had weten te overbruggen. Die Krups blijft trouwens verbazen. Ondanks zeker 5 jaren trouwe dienst en incidenteel te zijn meegenomen naar kantoor of zoals nu weer ter overbrugging van een Gaggia-loze periode blijft de machine het gewoon doen. Ontkalken levert nooit problemen op en de rubbers zijn tot op heden niet uitgedroogd. Klasse machine gewoon.

Nadat de Gaggia weer stevig en veilig op de oude plek stond is het waterfilter conform instructies bevestigd. Vastklikken in de wateruitloop van de watertank en voor de ingebruikname eerst via de stoompijp een halve liter water aftappen, opdat het filter goed functioneert. Het waterfilter zorgt ervoor dat de watertank ongeveer ¼ liter minder water kan bevatten, dat valt dus reuze mee.

Wat een punt van aandacht is, is de dosering van het filter. In principe kan het filter op maximale werking worden ingesteld om daarmee ultiem zacht – lees kalkarm – water te krijgen. Op diverse fora staat echter dat daardoor de espresso een andere smaak, veelal zure smaak, krijgt. Het filter op minimale werking zetten levert harder water op en daarmee espresso die het meest smaakt zoals gewend.

Die opmerkingen over de smaak kloppen. Het filter op stand C (maximum) zorgt inderdaad voor een licht zure smaak. Door nu te kiezen voor stand B zou het water al minder hard en kalkrijk moeten zijn. Een verschil in smaak tussen stand A (minimale filtering) en B lijkt waarneembaar, maar dat is gebaseerd op slechts 1 type gemalen koffie. De kans bestaat dat bij gebruik van een andere maling de smaakverschillen geringer zijn.

Na het experimenteren met het filter is het tijdelijk verwijderd en is de speciale ontkalker aan het werkt gezet. Twee uur later waren de resultaten duidelijk waarneembaar. Ondanks het feit dat de machine enkele weken niet is gebruikt en daarvoor nog was ontkalkt was de oogst een kalkresten opvallend groot. Misschien dat nu voor het eerst de ketel en de andere onderdelen die met water in contact komen echt schoon zijn gemaakt.

Het ontkalken heeft – gelukkig – tot op heden geen invloed op de smaak van de espresso. Dat heeft het filter wel en naar het zich laat aanzien zal er nog flink geëxperimenteerd gaan worden met filterstanden en gekozen maling en bonensoort. Het huidige resultaat is zonder twijfel meer dan acceptabel, een beetje espressotweaker wil echter een nog beter resultaat.