Rechter is niet mild in zaak over illegaal IPTV aanbod

Dat het mogelijk is op illegaal naar IPTV te kijken is breed bekend, al was het maar omdat politie en rechthebbenden veel communiceren over de acties tegen deze criminaliteit. Die acties richten zich primair tegen de aanbieders van het signaal, de wederverkopers blijven vaak onbenoemd. Dit recente vonnis gaat wel over die schakel in de keten.

Bekenden

Het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 1 juli 2020 is via Boek9 opgevallen. De zaak is aangespannen door Stichting Brein en de gedaagde, die al bekend was bij Brein. De werkwijze van Brein is waarschijnlijk bij de lezers bekend, dus daar is geen verdere uitleg voor nodig. Dat de gedaagde en Brein elkaar al kenden verdient wel uitleg.

Dit geschil haakt namelijk in op een eerdere strijd tussen de twee. Gedaagde is toen veroordeeld door de Rechtbank Gelderland tot het staken en het gestaakt houden van zijn activiteiten. Die activiteiten bestonden toen uit het aanbieden van URLs waarmee op illegale wijze het signaal van IPTV kon worden verkregen. De persoon maakte daartoe gebruik van meerdere websites, die al dan niet via zijn eigen hostingbedrijf liepen. (Hier de link naar dat eerder vonnis)

Recidivist

Na het vonnis van oktober 2019 is de persoon doorgegaan met het aanbieden van illegaal IPTV aanbod. Niet onder eigen naam, maar via een of meerdere katvangers. Reclame voor de diensten werd schijnbaar via social media gemaakt. Voor Brein was dit recidivisme reden een nieuwe zaak tegen de persoon aan te spannen.

De rechter is ziet de ernst van de zaak in. Katvangers, nep adressen in Spanje en de omvangrijke werving zijn indicaties dat hier iemand gewoon op de oude voet verder is gegaan. Een dwangsom van 10.000 Euro per dag, tot een maximum van 500.000 Euro, als de handelingen niet worden gestaakt en aan de andere eisen in het vonnis geen gehoor wordt gegeven is niet mals. Daarbij komt nog de plicht de kosten van Brein (ruim 7.000 Euro) te vergoeden.

Big Business of oliedom?

Na het lezen van het vonnis zal de vraag naar boven komen waarom de gedaagde door is gegaan met het illegale IPTV aanbod. Het aantal sporen dat naar zijn persoon leidt is niet alleen groot, er lijkt om weinig moeite te zijn gedaan die te verhullen. Is illegaal IPTV aanbod business waarmee zo makkelijk zoveel geld te verdienen is dat rechtszaken geen indruk maken? Of is hier sprake van een aanbieder waarvoor het label oliedom van toepassing is.

Share: