Rechtbank negeert deal tussen OM en verdachten

Journalisten spreken of schrijven wel eens over deals tussen aanklagers en verdachten. In ruil voor een omvangrijke bekentenis zal het OM dan een lagere straf eisen. Onderstaande zaak is daarom ook relevant. Hier was een rechter het duidelijk niet eens met de deal.

Witwassen

De zaak waar het om gaat is op 4 september van dit jaar gepubliceerd. Twee broers zijn ervan beschuldigd tussen 21 juli 2004 en 6 juli 2015 leiding gegeven te hebben aan het medeplegen van oplichting en valsheid in geschrift. Tijdens de periode 21 juli 2004 en 5 september 2017 zou er sprake zijn van medeplegen van schuldwitwassen.

Uit deze omschrijving valt reeds op te maken dat het hier over een bijzondere zaak gaat. Het vonnis is zeer gedetailleerd, wat ook nodig is want de zaak is complex. De broers hebben meerdere rechtspersonen in het leven geroepen, websites in de licht gebracht en bankrekeningen geopend. Al die handelingen waren een rookgordijn voor het verhullen van de ware activiteiten op Curaçao. De echte business bestond illegale valutahandel.

De gehele omzet van de valutahandel (het swipen) is volgens het Openbaar Ministerie afkomstig uit misdrijven en het gronddelict betreft volgens het Openbaar Ministerie valsheid in geschrifte of oplichting van de toezichthouder in Venezuela (de CADIVI). De CADIVI is onder valse voorwendselen bewogen tot afgifte van het tegoed aan dollars op de creditcards. Verdachte is medepleger van witwassen.

De zaak is voor de rechtbank betrekkelijk makkelijk te beoordelen. De twee verdachten bekennen immers schuld. Toch loopt het anders dan de verdachten en het konden voorspellen.

Overeenkomst

In punt 7 van het vonnis gaat de rechter in op de overeenkomst die OM en verdachten hebben gesloten terwijl de zaak al liep. De datum van de overeenkomst dateert van 19 juni 2019. De zaak stond toen waarschijnlijk al op de rol voor september. De deal is bekend gemaakt bij de rechtbank en partijen weten dat de rechter niet gehouden is aan wat is overeengekomen. De rechtbank is immers geen partij.

Uit alles blijkt dat de rechtbank niet gelukkig is met wat die overeenkomst. Het OM heeft een groot deel van de aanvankelijke eisen laten vallen. Daarom staat er nu alleen nog maar schuldwitwassen centraal in plaats van het evident ernstigere gewoontewitwassen.

Ook vindt de rechtbank dat de algemene preventie te kort schiet bij een lagere straf. De verwijzing naar de situatie op Curaçao en de indruk die daar zal ontstaan dat omvangrijke en langdurige criminaliteit uiteindelijk mild wordt bestraft laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het vonnis valt dus anders uit.

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten

En los van de straf: de mannen mogen gedurende 5 jaren geen enkele bestuursfunctie vervullen bij enige rechtspersoon die zich bezighoudt met financiële dienstverlening. Ik heb de zaak niet in de pers voorbij zien komen. Dat is gelet op de omvang van de criminele handelingen opvallend. Het FD heeft er wel over geschreven, maar dat artikel is alleen voor geregistreerden te lezen. Het verslag op Accountantweek is laagdrempelig en informatief.

Share: