Pincode tablet kapot – oorzaak onbekend, oplossing eenvoudig

pincodeAls het Android tablet de pincode voor ontgrendelen niet herkent is de eerste gedachte: foute invoer. Maar als blijkt dat het apparaat de goede code niet meer herkend is dat reden voor zorg. Hoe kan dat zomaar, is er iets kapot en vooral ook: waar vind ik de oplossing.

De oorzaak van het euvel is totaal onbekend. Tussen de laatste succesvolle ontgrendeling, inclusief gebruik, en de foutmelding is er niets bijzonders gebeurt. Het device was niet aan een lader verbonden en het netwerk is tussentijds ook niet uitgevallen.

Het schijnt echter een incident te zijn dat vaker voorkomt. Zoeken op merknaam en device type levert pagina’s met klachten en workarounds. In de meeste gevallen wordt ook gewezen op de mogelijkheid via de google omgeving iets te resetten of opnieuw te starten. Klinkt handig, maar bleek hier geen optie te zijn. Wellicht is er toch een verschil tussen tablets en smartphones.

De andere optie lijkt te zijn het “gewoon” uit zetten van het device en dan een koude start. Klinkt ook heel logisch, maar is hier evenmin een werkende optie. Om het device uit te zetten moet namelijk ter extra bevestiging de pincode worden ingevoerd.

Als volgende optie komt het rebooten in aanmerking, waarbij vaak wordt gesuggereerd maar direct een factory reset te doen. Ook dat verondersteld het inkloppen van de geheime code. Maar zie, er schijnt een methode te zijn dat te vermijden. Deze link naar de jijbuis geeft aan dat het makkelijker kan. Druk de powerknop in en tegelijk de volumeknop op +. Hou die twee ingedrukt en de tablet gaat uit zonder om een pincode te vragen.

De video geeft vervolgens aan hoe bij opstarten het boot menu benaderd kan worden voor de factory reset. Die stap heb ik maar even overgeslagen. Na het aanzetten werd zoals gebruikelijk eerst om de simcode en daarna om de pincode gevraagd. Beide werden zonder problemen herkend en de tablet werkte weer.

Geen reden voor stress dus. Klus was binnen vijftien minuten (inclusief de online zoektijd) geklaard en is zo eenvoudig als maar kan.

Share: