Overleven de universiteiten het Corona virus?

UvAElke dag geeft een beroepsgroep of sector aan door het Corona virus om te vallen, universiteiten worden daarbij nog weinig genoemd. Er is reden aan te nemen dat die zware klappen zullen oplopen. Of dat heel erg is en of alle WO opleidingen de crisis gaan overleven valt nog maar te bezien.

Werkgelegenheid

Het WO staat voor veel werkgelegenheid. In 2013 Was de UvA de tweede en de VU de vijfde werkgever van Amsterdam. Die cijfers zijn weliswaar oud, maar zeker is dat er geen nieuwe grote banenmotor bij is gekomen. In de andere Nederlandse universiteitssteden is een vergelijkbaar beeld te zien. Dat Amsterdam, Leiden, Utrecht en anderen bij de impact van het Corona Virus nadrukkelijk ook naar de positie van de universiteiten kijken is daarom volkomen logisch.

Studenten

Universiteiten moeten het hebben van studenten. Die zorgen namelijk, direct en indirect, voor het overgrote deel van het inkomen van deze instellingen. Dat het onderwijs is uitgevallen is op de korte termijn nog geen bedreiging voor de instellingen. Het onderwijs gaat deels online verder. Inschrijvingen kunnen niet zo maar worden beëindigd.

Dat laatste is wel een van de redenen waarom de universiteiten zich zorgen zullen maken. Op dit moment is namelijk niet in te schatten hoeveel studenten volgend jaar de stap naar het Nederlandse WO zullen en kunnen maken.

Zullen of kunnen

Normaal is de laatste cijferlijst plus het eindexamen bepalend voor wie tot het WO wordt toegelaten. Lang niet alle scholieren zullen na dit schooljaar over een goede lijst beschikken, omdat zij de laatste maanden geen traditioneel onderwijs meer hebben kunnen volgen. De groep die met een eindsprint tot goede cijfers komt zal grotendeels afwezig zijn dit jaar.

Het moet dus nog maar blijken of er voldoende instroom van scholieren met Nederlandse diploma’s zal en kan volgen.

De situatie voor buitenlandse studenten is wat dat betreft nu al duidelijk en weinig positief. Op dit moment wordt gesproken over een verlenging van het de facto inreisverbod van niet EU burgers. Daarmee wil de EU de volksgezondheid beschermen. Dat is begrijpelijk, maar het geeft een dodelijk signaal voor de universiteiten, buitenlandse studenten en de nieuwe instroom.

Geen garantie

Om te beginnen durven buitenlandse studenten niet naar huis te gaan. De kans dat ze daarna niet meer de EU in komen wordt als te groot ingeschat. Voor nieuwe studenten is het niet veel beter. Niemand kan namelijk garanderen dat ze welkom zijn in de EU als het nieuwe studiejaar begint. Dat laatste geldt overigens ook voor wetenschappelijk personeel en onderzoekers.

Lege collegezalen

Als het WO na de zomer weer start zullen sommige collegezalen leger zijn dan ooit. Het kan zomaar zijn dat studies die vooral bestaan dankzij de grote internationale belangstelling een jaar moeten overslaan.

Brexit

Voor wie denkt dat het voor de Nederlandse universiteiten erg is, moet eens naar de andere kant van de Noordzee kijken.

De Britse universiteiten hebben door het Corona virus nu al een exploitatietekort van 2 miljard Pond. Dat komt vooral omdat er bijna geen studenten uit India en de VRC meer naar het eiland komen en de niets meer georganiseerd kan worden. De schade zal komende periode nog hoger uitvallen omdat de contouren van Brexit ook steeds duidelijker worden.

Lichtpuntje

Het enige lichtpuntje voor de Nederlandse universiteiten in de huidige situatie is daarmee Brexit. Dat zal er toe leiden dat voor veel buitenlandse studenten het VK helemaal geen optie meer is. Wellicht kiest een deel van die groep ervoor deze kant van de Noordzee op de shortlist te zetten. Dat is overigens alleen zinvol als het inreisverbod anders wordt vormgegeven.

(foto – wiki)

Share: