Op de markt voor kantoorbenodigdheden gebeurde in 2016 ook het nodige

Aanvankelijk heette het Office Center, de laatste jaren staat op de gevels Staples. Dat is een cash & carry voor kantoorinrichting. De klanten zijn ondernemers en dat de eerste vestigingen in de directe omgeving van een Makro werden geopend paste bij de gewenste uitstraling. In de jaren 90 van de vorige eeuw was een strak onderscheid tussen B2C en B2B en daar speelde deze formule op in.

Anno 2016 is dat concept behoorlijk achterhaald. B2C en B2B lopen naadloos in elkaar over, bijna elke webshop biedt de mogelijkheid als ondernemer te bestellen en de fysieke locaties van Staples – altijd op industrie terreinen buiten de steden – zijn voor de nieuwste lichting ondernemers minder makkelijk te bereiken.

Wil je als Staples kunnen overleven zul je dus de bakens moeten verzetten en dat is waar het bedrijf de laatste jaren ook het nodige heeft gepoogd. Daarvoor werd zo te zien een twee sporen beleid gevolgd: overnames en meer met online doen. In Nederland was dat eerste overigens veel eerder het geval. De overname van Corporate Express (en dat was ooit onderdeel van Bührmann Tetterode) vond reeds in 2008 plaats. Meer online doen is voor deze onderneming van de buitenkant gezien nooit een revolutie geweest. Er was al heel lang een online presense met bestelmogelijkheid, die is alleen wel steeds verder uitgebreid.

De verdere aandacht voor acquisities lijkt daarentegen niet echt heel vlot te zijn verlopen. He is voor een groot deel onder de radar gebleven, maar de beoogde overname van Office Depot is in de EU niet gegaan zoals gehoopt. Een klassiek geval waar de EC heeft bepaald dat de beoogde combinatie een dominante positie op de markt zou krijgen. Een integrale overname kon dus niet, er moesten onderdelen worden afgestoten besloot de EC in februari 2016. In de VS lag het ook erg gevoelig, waarop in mei 2016 de partijen bekend maakten van de deal af te zien.

Daarmee was het in de EU niet einde verhaal. Na de zomer is er in een heel rap tempo het nodige veranderd aan het krachtenveld. Beide ondernemingen hebben de Europese activiteiten in de etalage gezet. Onder het mom “meer focus op de Amerikaanse thuismarkt” (waar een fusie ook niet kan!) is Office Depot per september verkocht aan de Aurelius Group, een organisatie waar ook de resten van Getronics onderdak hebben gevonden. Staples heeft de activiteiten per december overgedragen aan Cerberus Capital Management.

Je kunt er op verschillende manieren naar kijken, maar een ding is duidelijk. De beoogde overname of fusie was niet om van de kracht van twee sterke partijen te bundelen. Dit heeft echt alle kenmerken van een gedwongen huwelijk. Dat Europa zo snel is afgestoten geeft verder aan dat er heel snel op veranderingen gereageerd kan worden. Uit de cijfers over 2016 zal moeten blijken of die dubbele verkoop meer is ingegeven door strategie of door financiële noodzaak.

Share: