Ook DVD piraten gebruiken encrypted telefoons

Regelmatig verschijnen berichten over het gebruik van encrypted telefoons door zware criminelen. Een hoger beroep zaak die tegen DVD piraten toont aan dat ook dit soort lieden hier op vertrouwen.

Aanhouding in 2010

De zaak tegen de DVD piraat is om een paar redenen opgevallen. Allereerst gaat het om een zaak die sinds 2010 speelt. Op 19 oktober van dat jaar is de verdachte aangehouden. Het eerste vonnis dateert van februari 2015. Direct na dat vonnis is er hoger beroep ingesteld.

In november van dit jaar publiceert het Hof het arrest. De handelingen waarvoor de verdachte is aangehouden vonden plaats tussen 2006 en de dag van aanhouding. Een “doorlooptijd” van elf jaar is bijzonder. Het Hof merkt op dat er veel getuigen zijn gehoord door de verdediging, wat de termijnoverschrijdingen in eerste aanleg en bij het hoger beroep deels verklaart. Wat en wie nog meer daaraan heeft bijgedragen staat niet vermeld.

Stichting Brein

Een andere reden waarom deze case opviel was de rol van Stichting Brein. De advocaat van de veroordeelde had daar duidelijk moeite mee. De zaak had civielrechtelijk moeten worden aangepakt, in plaats van via het strafrecht, is een van zijn argumenten. Komt allemaal heel erg bekend voor. In dit geval zijn er echter genoeg redenen geweest om voor deze route te kiezen.

Encrypted telefoons

Daarmee komen we uit op het derde aspect: de professionaliteit en omvang. Uit alles blijkt dat hier sprake was van een goed geoliede organisatie. Iedereen had een eigen rol en er is bijzonder veel moeite gedaan sporen te verhullen. Dat de productie van de DVD’s ver buiten Nederland plaatsvond was dan ook geen toeval. In Italië, Polen, Tsjechië en Bulgarije kon contant worden afgerekend. De kans op ontdekking door het bevoegd gezag ter plekke was minimaal.

Bij alle punten waar het gaat om de communicatie valt nog iets op. Deze zaak speelt tussen 2006 en 2010. Toen al is er door de verdachte volop gebruik gemaakt van encrypted telefoons. Zijn ondergeschikten kregen elk zo’n toestel. Veel keuze was er toen nog niet. Het moet wel om dit soort toestellen zijn gegaan.

Opmerkelijk detail

Het is een detail in deze zaak en iets waar makkelijk overheen wordt gelezen. Toch is het meer dan opmerkelijk. We hebben hier namelijk het bewijs dan dit soort toestellen al veel langer in gebruik zijn bij criminelen. Door criminelen die zich met totaal andere zaken bezighouden.

Het antwoord op de voor de hand liggende vraag: hoe kwamen deze DVD piraten dan aan encrypted telefoons? is in het vonnis terug te lezen.

Verdachte is eigenaar van [naam bedrijf]. Als hij telefoons verkoopt, zijn deze voorzien van encryptie software.

Ook dat maakt deze zaak leerzaam. Wat was de core business van deze “ondernemer” precies? Antwoord daarop kan niet uit dit vonnis worden gehaald. Daar staat wel dat hij in 1998 en 2001 al is veroordeeld wegens het overtreden van de auteurswet.