Omzetstijging Britse retailers is slecht nieuws

In de laatste maand van 2022 hebben Britse retailers bij elkaar een omzetstijging van 6,9 procent ten opzichte van december 2021 geboekt. Die stijging ziet er op papier goed uit, maar is gewoon slecht nieuws.

Stijging vs Inflatie

Ook op kwartaalbasis is er sprake van een stijging. Q4 2022 zou 4,4 procent meer geld in de kassa’s zijn beland dan een jaar terug. 2021 was echt nog een pandemie jaar, dus een plus was ook wel te verwachten. Toch is ook deze plus een slecht teken.

De plussen zijn te gering om de inflatie te compenseren en minstens zo belangrijk is dat ze nu al drie kwartalen achter elkaar afnemen. Dat een plus 6 bij de omzet onvoldoende is om een inflatiepercentage dat ver boven de 10 ligt te compenseren snapt iedereen.

De trend dat de plus steeds kleiner wordt is lastiger te duiden. Het moment waarop het verkeerd ging is het begin van Q2-2022. Dat is ook het moment waarop de grootschalige invasie van Oekraïne begon en de wereldeconomie verstarde.

Verstarring

Die verstarring heeft de koopkracht van consumenten beïnvloedt. Los van die verstarring is er nog iets anders gebeurd, de hoge inflatie heeft de centrale banken genoopt de rente percentages op te schroeven. De Britse consument zag daardoor zijn hypotheekdruk en de kosten van roodstaan met de creditcard toenemen. Er bleef simpelweg minder geld over om uit te geven. Dat leidt dan weer tot minder uitgaven bij retailers en bedrijven. Die wentelen de mindere inkomsten deels weer af op het personeel. Loonsverhogingen blijven uit, ontslagen zijn eerder aan de orde.

Brexit

Dat alles zorgt voor een verdere en bredere verstarring. Bij burgers en bedrijven. Dat proces is heftiger dan in de EU, omdat de Britse economie ondertussen ook nog door gaat met de zelf-mutilatie, beter bekend als Brexit.

Foute cijfers

Dus de plus van de retailers kan niet verhullen dat het slecht gaat met de Britse economie. Om de situatie nog erger te maken is er nog het nieuws van een bijstelling van de eerder cijfers. Het Britse bureau voor de statistiek heeft toegegeven dat de cijfers over 2021 veel te rooskleurig waren. De politiek gewenste positieve post-Brexit effecten zijn vervangen voor een cijfers die wijzen op een wezenlijk lagere groei dan in de EU.

Voor de retailcijfers heeft dat op het eerste gezicht geen consequenties. Het bewijst wel dat de cijfers waarmee Londen graag schermt met een flinke korrel zout te nemen zijn. Wat dat betreft zijn de omzetcijfers een betere indicatie voor de gezondheid van de patiënt Brexitannië.