Nieuwe template

Sinds vorige week draait Het BetaBlog (2 woorden, 3 hoofdletters) met een nieuwe template. Dat zal direct zijn opgevallen omdat de quasi koffie-verkeerd achtergrond kleur over de hele pagina is verdwenen. Dat was niet de voornaamste reden van de vervanging.

Anno 2018 een blog zonder illustraties aan te houden kan, maar is niet echt praktisch. Het BetaBlog verwijst te vaak naar artikelen waardoor een screenshot de posting op een nuttige wijze ondersteunt. Het formaat van de illustraties en het toenemend gebruik van mobiele devices stelt echter de nodige eisen aan templates. De template die ik hiervoor gebruikte kon illustraties alleen goed weergeven als de blogpost als “illustratie” werd gelabeld. Dat was om voor de hand liggende redenen geen goede methode. Daarnaast was er nog een probleem met het schalen van de afbeeldingen.

Het afgelopen halfjaar is daarom de template van een aantal andere sites, waaronder Bureau Terdege, aangepast. Daarmee is de ervaring opgedaan hoe nieuwe formaten en technieken kunnen worden toegepast. Vanzelfsprekend is er ook lokaal het nodige geknutseld, maar dat was vooral het handmatig aanpassen van delen van de templates. Dat is iets dat beter niet op een live omgeving kan worden uitgeprobeerd.

Na enig wikken en wegen is de keuze gevallen op Nucleus Pro. De investering van €27,30 zorgt voor meer praktische en aangename opties dan de gratis versie. Daarnaast vind ik het ook heel natuurlijk via een betaling waardering voor de makers te tonen.

Legacy

Onder de motorkap is het nodige veranderd. Om te beginnen worden nu alle nieuwe illustraties geschaald en hopelijk beter weergegeven. Mijn voorkeur voor hoge afbeeldingen moet overboord, binnen WordPress is de breedte: hoogteverhouding 3:2 gangbaar en niet 2:3. Bij oude illustraties zal het nog wel een tijdje rommelig overkomen, het is echter geen optie van +1.200 posts de illustraties handmatig aan te passen. Automatisch aanpassen is voorzichtig geprobeerd, maar dat ging nog niet helemaal goed. De legacy illustraties zullen nog enige tijd worden gehandhaafd, van niet elke foto of screenshot is een goede 3:2 voorhanden of te maken. Een andere vorm van legacy die bestaat en stapsgewijs zal worden opgeruimd is de artikel opbouw met [more]. De oudste posts hebben dat en het leidt in de nieuwe template tot een extra witregel.

Voor de bezoeker is buiten de kleurstelling de verandering vooral zichtbaar in de weergave van “related posts”. Een simpele toevoeging die inmiddels op meerdere sites is doorgevoerd. Bij Het BetaBlog is het een in de template geïntegreerde widget. Verder is de menubalk boven aangepast en een aantal van de onderliggende pages zijn geschrapt. Om de navigatie inzichtelijker te maken is de “Breadcrumb” optie in de template aangezet. Tenslotte is het nu mogelijk de gebruikte tags bij het artikel weer te geven. Vreemd genoeg was dat in de vorige template niet mogelijk.

Share: