Niet bij je Bitcoins kunnen omdat de politie je telefoon heeft

BitcoinIets waar niet iedere Bitcoin bezitter rekening mee houdt, wat te doen als de politie je telefoon heeft? Hoe kun je dan nog bij je crypto geld komen? Die vraag houdt de persoon die onder de aliassen DrugsTradeCenter en Mr.Ted op Dream Market en Nightmare Market verdovende middelen aanbood.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 januari uitspraak gedaan in een ontnemingszaak. Het gaat hierbij om het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de handel in verdovende middelen op het darknet. De persoon is hiervoor op 9 juni 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Omzet en hoogte ontneming

Tijdens de eerste zaak (niet online te vinden), is bewezen dat de persoon 638 transacties heeft doorgevoerd. In alle gevallen ging het daarbij om verdovende middelen. Lang heeft de veroordeelde niet gehandeld. De eerste registratie dateert van 28 november 2018 en de laatste transactie was op 1 mei 2019 (zie ook link). In die periode heeft hij in net iets meer dan 16 Bitcoins aan omzet behaald.

Volgens de OvJ moet bij deze persoon € 26.045,27 bworden ontnomen. Dat is de behaalde omzet minus kosten en de niet afgedragen belasting. De verdediging denkt daar anders over. De advocaat stelt dat de veroordeelde handelaar nooit zoveel omzet heeft gedraaid. Hij was financieel immers geheel afhankelijk van zijn familie. Dat er bij hem goederen zijn aangetroffen die op omvangrijkere handel en een grotere rol duiden zou niet kloppen.

Bitcoins

De rechtbank vindt die laatste argument niet overtuigend. Een van de reden daarvoor is de volgende overweging.

Ten slotte zijn ook twee tapgesprekken die de veroordeelde na zijn aanhouding vanuit de PI met zijn moeder heeft gevoerd veelzeggend. Daarin zegt de veroordeelde tegen zijn moeder dat hij over geld in Bitcoins beschikt, maar dat hij daar niet bij kan komen omdat de politie zijn telefoon in beslag heeft genomen. De verklaring van de veroordeelde ter terechtzitting dat hij dit enkel heeft gezegd om stoer te doen is geenszins aannemelijk […].

Dit is nog niet eerder zo duidelijk in een vonnis gezien. De politie heeft de smartphone van de veroordeelde in beslag genomen. Die handeling komt bij strafzaken heel veel voor. Het toestel kan immers aantonen welke handelingen de persoon heeft verricht.

Toestel verbeurd – Bitcoins weg?

Dat daarmee ook zijn toegang tot crypto geld is ontzegd is een logische consequentie. Als het toestel verbeurd is verklaard is de persoon zijn Bitcoins dus kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat die aan de staat worden overgedragen. Als dat zo is zou het vonnis waarschijnlijk anders moeten luiden.

Wat leren we van deze zaak: het is mogelijk onbedoeld en onvermijdelijk toegang tot Bitcoins verliezen als je telefoon bij de politie ligt te verstoffen.