N26 door toezichthouder aan de band gelegd

Het zat er aan te komen. De Duitse toezichthouder voor de banksector heeft hard uitgehaald naar N26. Het bedrijf wordt aan de band gelegd en de communicatie daarover is openbaar. Een reden eens goed na te denken over de risico’s van een fintech.

Identificatie

Eind oktober 2018 stond dit blog voor het eerst stil bij een melding over N26 in de Duitse pers. Het business magazine WiWo schreef over een ernstige tekortkoming bij de bank. N26 heeft geen filialen, dus voor het aanmaken van een account moet alles online worden gedaan. Het probleem daarbij is dat identificatie van de nieuwe rekeninghouder en de daarvoor overlegde papieren niet kan zoals bij een gewone bank.

Het gekozen alternatief van N26 is kwetsbaar voor lolbroeken, nieuwsgierige onderzoekers en criminelen. Dat was de toezichthouder BAFIN ook bekend en die is vervolgens “met de bank in overleg getreden”. N26 “beloofde beterschap” en het was weer even stil.

Niet opgelost en nieuwe problemen

Vorige maand bleek dat het probleem niet was opgelost. Er waren zelfs nieuwe problemen bij gekomen die allemaal op het zelfde structurele probleem bij N26 wezen. De bank heeft te weinig aandacht voor het naleven van de verplichte regels ter bestrijding van criminaliteit en het adequaat en snel kunnen reageren op incidenten. Dat is geen weeffout in het businessplan va N26 maar een bewuste keuze. Het fintech pareltje wil namelijk de overhead zo laag mogelijk houden en dat betekent zo weinig mogelijk mensen op de payroll.

Aanwijzing

BAFIN heeft woensdag 22 mei op de website bekend gemaakt N26 een aanwijzing te hebben gegeven. Met ingang van 20 mei is de bank opgedragen aan de zorgplicht te voldoen en de wettelijke voorschriften ter bestrijding van witwassen en terrorisme ondersteuning (wat met valse rekeningen kan) na te leven.

Dit is niet zomaar een wensenlijstje. Het niet nakomen van elk van de genoemde punten rechtvaardigt het intrekken van de bankvergunning. N26 zal dus nu als een haas moeten investeren in mensen. Hoe dat moet op een overspannen arbeidsmarkt is onduidelijk. Dat aan het benodigde personeel hoge eisen moeten worden gesteld spreekt voor zich. Omdat N26 meermaals bewezen heeft geen benul van veiligheid te hebben is het nog maar afwachten of het nieuwe personeel in staat en bereid is te handelen conform de BAFIN aanwijzingen.

Share: