Mondmasker versus vermommingsverbod

polizei politieNederlanders moeten verplicht een mondmasker dragen in het OV en dat roept natuurlijk vragen op over het vermommingsverbod. Die discussie wordt ook in andere landen gevoerd. De Duitsers hebben een extra reden hier bij stil te staan.

Bedenkelijk

Het vermommingsverbod in Nederland en andere landen is bedenkelijk. De wet is in elk land duidelijk gericht tegen een religieuze groep. Het verbod is namelijk overal niet van toepassing verklaard voor zogenaamde traditionele activiteiten. Carnaval is het bekendste voorbeeld. In alle landen die een dergelijk verbod hebben ingevoerd geldt dat in iedere geval de activiteiten van een religieuze groep zijn gevrijwaard.

Het is deze hypocrisie die bij de huidige discussie over nut en noodzaak van mondmaskers onvermijdelijk weer ter sprake komt. Dat is een interessant detail en vooralsnog niet meer dan dat.

Verbod

Interessant is wel de vraag hoe twee tegengestelde regels naast elkaar kunnen bestaan. De wettelijke plicht het gezicht niet te bedekken wordt immers onderuitgehaald door de eis neus en mond te bedekken om gebruik te kunnen maken van het OV, of om winkels te kunnen bezoeken.

Juridisch valt daar een hoop over te zeggen. De voorbeelden van conflictsituaties zijn makkelijk te vinden.

Duitsland

Een voorbeeld van een conflictsituatie die elke Nederlander die naar Duitsland wil gaan moet kennen is de volgende. Bij snelheidscontroles in Duitsland worden net als hier foto’s gemaakt van het voertuig dat de overtreding begaat. In Nederland wordt de achterzijde van het voertuig na passeren van het meetpunt gefotografeerd. In Duitsland is dat de voorzijde. Mede om die reden is het in Duitsland  een overtreding om als bestuurder vermomd in de auto te zitten. Daar is elk jaar rond carnaval weer een hoop te doen. Handhaving staat dan op een laag pitje, maar conflicten en onvolledige uitleg blijven bestaan. (Detail: door de voorzijde van het voertuig te fotograferen kan de boete in Duitsland direct aan een persoon worden gekoppeld. Het gedoe in Nederland, waar de houder van het kenteken de boete krijgt en die daartegen op veel manieren bezwaar kan maken, speelt in Duitsland dus veel minder)

Om het nog wat lastiger te maken: het is een nationale wettelijk eis dat de bestuurder van een voertuig herkenbaar moet zijn. De mondmaskerplicht is per Bundesland geregeld. (meer details: hier)

Wie om welke reden dan ook even de grens over gaat als bestuurder van een voertuig moet dus nog meer opletten dan normaal. Het masker af doen als het voertuig beweegt is een nieuw aandachtspunt. Of het sowieso handig en comfortabel is met een masker op te rijden is een andere vraag.

Share: