Minder reformwinkels in Duitsland is een goed teken

Die Zeit ReformDie Zeit schreef eind september dat het aantal reformwinkels in Duitsland in tien jaar tijd met een derde is afgenomen. Cijfers over de Nederlandse markt zijn niet bekend, maar het is onwaarschijnlijk dat die trend ook hier niet zichtbaar is.

Wat is een reformwinkel

Volgens de Nederlandse Wiki verkoopt een reformwinkel “gezonde natuurlijke voeding en geneesmiddelen” en is de eerste winkel die het assortiment daarop heeft afgestemd al aan het einde van de 19e eeuw in Duitsland.

Het aantal winkels zou in Nederland rond 1980 op ongeveer 100 liggen. Dat lage aantal is vooral te verklaren door de gehanteerde definitie. Winkels waar in het assortiment ook niet-reform producten liggen zijn niet meegeteld.

Die zelfde definitie kwestie speelt in Duitsland. Volgens Die Zeit waren er rond 2010 1300 reform-only winkel in Duitsland. Op dit moment zouden er dat nog maar circa 900 zijn.

Goed teken

De afname van het aantal winkels kan worden opgevat als een minder goede ontwikkeling. De huidige generatie reform winkels zet schijnbaar niet aan tot het kopiëren van het businessmodel. Ondernemers die met pensioen gaan zien ook minder kansen de zaak door een nieuwere lichting te laten voortzetten.

Die sombere signalen zijn deels juist. Maar zijn niet de voornaamste reden waarom het aantal winkels afneemt. Die reden is een totaal andere en zelfs positief te noemen. Reform in de enge betekenis van het woord spreekt wellicht minder mensen aan. Het besef dat gezonde voeding voordelen heeft is daarentegen alleen maar toegenomen.

Consequentie van het laatste is dat elke supermarkt tegenwoordig gezondere voeding in het assortiment voert. Daarmee is een deel van de noodzaak, lees het bestaansrecht, van de reformwinkel verdwenen.

Share: