Meer alcohol in het verkeer – een verkeerde trend

Vorige maand maakte de politie bekend dat nu al het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, als gevolg van ongevallen waarbij alcohol een rol speelde, hoger is dan 2018. Wetende dat de feestmaand en het echt slechte weer moet komen belooft dat weinig goeds. Twee jaar achtereen een forse stijging (zie illustratie NOS) is geen goed signaal.

Alarmerend

De berichten over deze trend zijn echt alarmerend. De oorzaken van de stijgingen zijn officieel niet bekend. Wie naar de persmeldingen en statistieken kijkt zal zien dat het niet alleen met alcohol in het verkeer weer de foute kant uit gaat. Ook het aantal gevallen waarbij drugs in het geding zijn en de mix daarvan laat een sterke stijging zien. Helemaal schrikbarend is dat bij de cijfers die bekend zijn het aantal incidenten met lachgas niet (geheel) is meegenomen. De politie in en rond Amsterdam is een van de weinige kanalen die expliciet aangeeft wanneer na een ongeval het gebruik van lachgas bij bestuurders en/of passagiers is vastgesteld.

België

De Nederlandse trend lijkt echter niet een geïsoleerd verschijnsel te zijn. In België, waar alcohol in het verkeer nog veel meer voorkomt dan hier, is er ook sprake van een verkeerde trend. Het signaal dat daar wordt opgepikt is dubbel en kan iedereen op het verkeerde been zetten. Als namelijk naar resultaten van de de steekproefsgewijze alcoholcontroles wordt gekeken lijkt de neergaande lijn van dronken rijders door te zetten. Van 2,7% naar 2,3% tussen 2003 en heden is een daling. Maar de twee percentages geven ook aan dat meer wetgeving en zwaardere sancties eigenlijk weinig uitmaken. Een echte breedgedragen cultuuromslag zou tot een lagere score dan 2,3% moeten leiden.

Er is ook een ander Belgisch percentage. Tijdens de doordeweekse nachten heeft 10,7% van de Belgische chauffeurs te veel alcohol in het bloed. Wie denkt dat dat al absurd is, tijdens de weekend wordt de 12,6% aangetikt. De cijfers verklaren niet alleen waarom het levensgevaarlijk is ‘s nachts in België aan het verkeer deel te nemen. Het laat ook zien dat er bizar veel verschil is tussen de twee verschillende metingen. De eerste is een het resultaat van het soort controle waarvan de plek en het tijdstip snel uitlekt. De tweede meting lijkt gebaseerd te zijn op alle meldingen, onderzoeken en controles.

Als de Belgische cijfers worden gefilterd en alleen wordt gekeken naar het aantal alcohol gerelateerde verkeersincidenten met slachtoffers is een stijgende lijn zichtbaar. Net als in Nederland dus. De eerste zes maanden van 2019 stierven in België 306 mensen in het verkeer, in het eerste halfjaar van 2018 waren het er 241 (bron). De Belgen hebben net als de Nederlanders geen sluitende verklaring voor de verkeerde trend. Dat de Belgen in de meest recente melding geen woord reppen over drugsgebruik is overigens wel opvallend. Misschien moeten ze daar onderzoek naar doen en consequent man en paard noemen.

Share: