MediaMarkt: AI in plaats van lokale inkopers

Dat het met MediaMarkt niet goed gaat is algemeen bekend. De keten die sinds het begin van deze eeuw de Europese markt voor zich opeiste heeft de concurrentie van het online kanaal zwaar onderschat. MediaMarkt is van jager gejaagde geworden. Het ingrijpen in de structuur om de kolos wendbaarder te maken treft de hele organisatie.

Geschonden vertrouwen

MediaMarkt is een gejaagde geworden. Het bedrijf wil de strijd met Amazon & Co. Aangaan. Daartoe moet het van succesvolle peilers uit het verleden afscheid nemen. Dat is een complex proces, dat gehinderd wordt door tegenvallende omzetten. MediaMarkt heeft daarom in hoog tempo de footprint in een aantal landen van de hand gedaan. Dat kan niet verhinderen dat het bedrijf door beleggers met veel argwaan wordt gevolgd. De koers van het aandeel is laag. De veelvuldige wisselingen aan de top hebben het vertrouwen geschonden.

Doorgrijpen of omvallen

Ceconomy, eigenaar van MediaMarkt en Saturn, moet hard doorgrijpen om te voorkomen dat het bedrijf omvalt. Dat is op de Duitse thuismarkt makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen moet met de vakbonden rekening worden gehouden. De twee merken en de losse filialen hebben decennia een grote mate van zelfstandigheid gekend.

Die zelfstandigheid wordt als eerste aangepakt. Bekend is dat de functies op de HQ’s van MediaMarkt en Saturn steeds meer worden gevoegd. IT, marketing en inkoop zijn de drie clusters waarbij de snel grote efficiency slagen mogelijk zijn. Dat gaat direct ten koste van honderden arbeidsplaatsen.

Centralisatie

Uit artikelen in de Duitse retailvakpers kan worden opgemaakt dat de strijd om meer efficiency nu ook de filialen heeft bereikt. Het artikel hierover staat achter een betaalmuur, het Oostenrijkse IT vakblad Elektrojournal berichtte er uitgebreid genoeg over om de ontwikkeling te kunnen duiden.

Alles wijst erop dat Ceconomy de twee ketens centraal wil aansturen. Lokale zelfstandigheid is ongewenst. De inkoop moet als eerste centraal geschieden. De logica daarachter is onder andere dat grote contracten een scherpere inkoopsprijs geven dan tientallen kleine contracten. Voorraadbeheer is ook eenvoudiger bij een eenduidig en nationaal geldend assortiment.

Om te weten wat in de schappen nodig is zet Ceconomy zwaar in op het voorspellend vermogen van slimme software die gevoed wordt door de omzet details van de filialen. AI – Artificial Intelligence – is het begrip dat daarbij wordt gebruikt. AI moet een hoeksteen worden van de Ceconomy business. Daarmee volgt het concern de grootste concurrenten.

De inzet van AI heeft een keerzijde. De lokale inkopers en marketeers zijn niet meer nodig, laat staan gewenst. Het MediaMarkt/Saturn HQ kan zonder hen. In korte tijd zijn tientallen functies opgeheven. Die ontwikkeling, waarvan de consument merkt dat het aanbod per filiaal steeds meer uitwisselbaar wordt, heeft de gewone pers niet gehaald. Vakbonden hebben niet aan de bel getrokken en de lokale filiaalleiders (tevens voor 10% aandeelhouders van Ceconomy) hebben dat ook evenmin. Wie weet wat er dan nog meer onder het mom van efficiency en AI inmiddels is opgedoekt zonder dat het is opgevallen.

Share: