Ketenaansprakelijkheid voor Duitse pakketbezorgers

Medio mei heeft de Duitse coalitie een  besluit genomen waar ik het bij wijze van uitzondering volledig eens ben. De Nachunternehmerhaftung wordt ook van kracht voor de bezorgers van pakketten. In het Nederlands zouden we dat vertalen met ketenaansprakelijkheid.

Met de Nachunternehmerhaftung kan een hoofdaannemer die de opdracht uitzet bij onderaannemers niet meer claimen geen weet te hebben van de omstandigheden waaronder het personeel van de onderaannemers moeten werken. De wet is dan ook door de vakbonden met open armen ontvangen.

Vergelijking textielsector

In Nederland is vergelijkbare wetgeving bekend geworden van de textielsector. Dat tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw op tal van plekken onder andere Amsterdam naaiateliers waren is de jongere generatie niet bekend. Op die plekken werd door veelal illegale of grijze inwoners van de stad onder slechte omstandigheden gewerkt. Opdrachtgevers waren partijen die uiteindelijk leverden aan de grote bekende ketens van die tijd, waaronder C&A en V&D. Behalve dat de werkomstandigheden beroerd waren, werden er ook geen sociale lasten afgedragen (kan ook niet bij zwart werk).

Het leidde tot concurrentie vervalsing waardoor de legitieme textielsector in Nederland om zeep werd geholpen. Ingrijpen door de wetgever en consequente handhaving in de vorm van invallen heeft dat probleem voor een groot deel doen verdwijnen. In Nederland is er nu – tot zo ver bekend – geen lange schimmige textielketen meer. Het schimmige deel daarvan is  verplaatst naar de randen van de EU of landen daarbuiten. Bij het ingrijpen door de wetgever moet expliciet worden genoemd dat de hoogste opdrachtgever verantwoordelijk worden gehouden voor de hele keten. Concreet werd van C&A verlangd dat het kon aangeven dat in de hele keten wit werd gewerkt, het minimum loon werd betaald en nog wat zaken.

Duitse wet

Dat laatste is rechtstreeks te vertalen naar de nieuwe Duitse wetgever. Als DHL of DPD een opdracht aanneemt moet het kunnen garanderen dat over het hele traject met chauffeurs en bezorgers wordt gewerkt die verzekerd zijn en tenminste het minimum loon betaald krijgen. Invallen zoals die in het recente verleden in Duitsland zijn gehouden bij alle bekendere bezorgbedrijven blijven mogelijk. De wet zorgt ervoor dat iedereen direct weet wat er wordt opgevraagd. Daarmee zullen de ergste uitwassen in die sector snel verleden tijd zijn. In Nederland was het wegvagen van de illegale textielsector met de passende wetgeving in de hand een klus die in minder dan een jaar geklaard was.

Grens

De kans dat pakketbezorgers vanuit het buitenland de Duitse markt gaan bedienen is, met uitzondering van de grensstreek, weinig logisch. Er zijn wettelijk beperkingen voor het internationaal bezorgen (zie ook het dossier: Brexit – Haulage) en wat veel belangrijker is: de fysieke afstanden zouden toenemen, wat een snelle bezorging in de weg staat.

Share: