Interview Reformatorisch Dagblad 1998

Op 10 augustus – vandaag 12 jaar geleden – werd ik schriftelijk geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. De exacte aanleiding is me niet meer bekend, maar onderstaande uitwerking kwam ik tijdens het opschonen van mijn postbus tegen.

Een mooi stuk geschiedenis.

Wat is uw visie op de toekomstige behoefte aan “Communicatie” snelheid voor de particulier gebruiker.
De particuliere gebruiker zal in toenemende mate hogere eisen aan de snelheid van de internet verbinding gaan stellen. Een half jaar geleden gold 28K8 nog als een breed geaccepteerde snelheid voor modems. Thans is het merendeel van de verkochte modems 33K3 of zelfs 56K. Voor veel gebruikers zijn deze snelheden acceptabel. De ISDN snelheid van 64K is in de regel voldoende voor de meer eisende particuliere gebruiker. Toch valt te verwachten dat de laatste groep in toenemende mate gebundeld ISDN [128 K] zal wensen. Deze snelheid is zelfs binnen de categorie van zakelijke gebruikers nog niet ingeburgerd. Het voordeel van de hogere snelheid zal echter in die gevallen moeten worden afgewogen tegen het grote voordeel van de gewone ISDN verbinding: namelijk het per telefoon bereikbaar blijven.

Welke diensten, verwacht u dat internet nog meer zal gaan aanbieden.
De verwachting is dat het komende jaar een aantal Nederlandse sites uitgebreider zal gaan experimenteren met geluid en video. Zo is vorige week door de VPRO aangekondigd dat bepaalde uitzendingen zelfs exclusief via internet te beluisteren zullen zijn.
Het is nog te vroeg de invloed die dergelijke ontwikkelingen op de gehele branche
kan hebben in te schatten. Met de ontwikkelingen rond geluid en video via het internet kan ook de belangstelling vanuit het onderwijs toenemen. Hierbij valt onder andere te denken aan onderwijs op afstand, zoals dat al in enkele Scandinavische landen wordt gevoerd.

Welke ontwikkelingen binnen de markt van ISPs
Op zich zijn er nog te weinig ontwikkelingen op de Nederlandse markt, om hieruit een trend te kunnen opmaken. VTX en Rabo hebben inmiddels wel besloten tot een intensieve samenwerking voor de internet activiteiten, welke onder het label TrefAccess worden gevoerd. Inhoeverre dit voorbeeld door de andere ISPs zal worden gevolgd is uiteraard nog niet bekend.

Welke prijsontwikkelingen
De strijd om de gunst van de internetgebruikers staat op dit moment geen prijsverhoging toe, tenzij dit gepaard zou gaan met een toename van de kwaliteit in dienstverlening en beschikbaarheid van hoge bandbreedte. De kosten hiervoor aan provider zijde zullen aan abonnees die hierom vragen moeten worden doorberekend. Bij VTX is niet bekend welke prijsaanpassing in dergelijk gevallen noodzakelijk zouden zijn. De hogere bandbreedte zal trouwens slechts door weinig aanbieders te realiseren zijn. In de situatie waar niet op dergelijke kwaliteitsnormen kan worden geconcurreerd, zal prijsstunten daarom nog wel enige tijd als wapen gehanteerd worden.

Welke trends van andere partijen
In een aantal regio’s is nu enige tijd naast het internetten via telefoon ook het internetten via de kabel mogelijk. De verwachting was dat met name de heavy users, de overstap naar het kabelmodem internetten zou gaan maken. Een aantal kabelaanbieders heeft echter inmiddels limieten gesteld aan de hoeveelheid dataverkeer die per kabelmodem aansluiting op maandbasis kan worden. Bij de aanvankelijke doelgroep heeft dit besluit een negatieve indruk achtergelaten. Daarnaast heeft de pers een aantal keren geschreven over – vermeende – onveiligheid rond het internetten per kabelmodem. De verwachting is dat door deze voorvallen het marktaandeel van deze partijen vooralsnog niet zeer snel zal toenemen.

Hoewel het buiten deze directe context valt dient nog te worden opgemerkt dat het op dit moment nog niet mogelijk is het “telefoonnummer” mee te verhuizen als men van telco aanbieder wisselt. Dit gegeven remt niet alleen de zakelijke, maar ook de particuliere gebruiker in zijn.