India en Covid-19 – de consequenties van de binnenlandse lockdown migratie

Vlag IndiaIndia heeft met een landelijke lockdown geprobeerd de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen. De gevolgen van de maatregel worden steeds beter zichtbaar. Waarschijnlijk heeft niemand vooraf rekening gehouden met de massale binnenlandse migratie en de schade die dat voor de economie betekent.

Eerste link tussen lockdown en migratie

In het vorige artikel over de situatie in India werden de migranten naar het buitenland genoemd. Die stroom is tot stilstand gekomen door de lockdown. Mensen die nog wel in het buitenland zitten en daar het werk zijn verloren kunnen geen geld meer naar huis sturen. Arbeidsmigranten die tijdelijk in India waren kunnen niet meer naar het buitenland en zijn waarschijnlijk hun baan kwijt. Wat deze groepen overkomt is de eerste link tussen de lockdown van India en migratie.

De zelfde ongemakken (understatement) gaan ook op voor studenten, maar die vallen buiten de scope van dit en het voorgaande artikel.

Tweede link tussen de Indiase lockdown en migratie

Er is ook een tweede vorm van migratie die zwaarte lijden heeft onder de Indiase lockdown. Het gaat hierbij om de groep die van het platteland naar de groeiende steden is getrokken. De groep moet meer dan honderd miljoen personen groot zijn. Exacte cijfers zijn uiteraard niet beschikbaar.

Duidelijk is wel dat het gaat eigenlijk gaat om twee groepen. De eerste is naar de steden getrokken en heeft daar een legale baan gekregen. Zijn zorgen er al jaren voor dat de fabrieken kunnen produceren. Er is ook een groep, een die waarschijnlijk groter is, die in het grijze circuit terecht is gekomen. Het zijn de dagloners die onder andere de bouwsector draaiende hebben gehouden.

Toen de lockdown voor het land werd afgekondigd zijn velen met legale banen en zij in het grijze circuit het werk kwijtgeraakt. Noodgedwongen zijn ze weer teruggegaan naar de dorpen en kleinere steden. Het zijn de beelden van deze gedwongen binnenlandse migratie die de wereld zijn overgegaan.

Na de lockdown

India laat de teugels iets meer vieren. Fabrieken willen de productie weer opstarten en de bouw wil doorgaan. Er is echter een probleem. In de steden ontbreken tientallen miljoenen werknemers. Of het nu gaat om de groep die in het legale circuit zat of zij die niet verder kwamen dan het grijze, ze zijn er niet meer.

De gedwongen lockdown en daarmee de noodzakelijke binnenlandse migratie is schijnbaar een traumatische ervaring voor velen geweest. Men wil onder geen beding meer naar de stad. Daarnaast vreest men dat de stad de echte broeihaarden van Covid-19 besmettingen zijn.

Dertig procent

Ook nu is het onmogelijk aan betrouwbaar cijfermateriaal te komen. Het FT heeft recent het Indian Center for Development Studies geciteerd. Dat schat in dat 30% van de migranten de steden blijvend heeft verlaten. Men verwacht dat nieuwe instroom te gering zal zijn om deze situatie dit jaar te herstellen.

Een andere indicatie voor de omvang van de omgekeerde migratie is het toegenomen beroep op subsidies voor landbouw. Extra aanvragen betekent dat weer meer mensen hun heil zoeken in de landbouw en het steuntje in de rug van Delhi goed kunnen gebruiken.

Economische gevolgen

De economische gevolgen van de migratie zijn daarom veel groter dan men vooraf kon vermoeden. In de steden ontbreken de mensen. De productie voor eigen gebruik en de hoogstnoodzakelijke export komt daarmee onder druk te staan. Of werkgevers bereid en in staat zijn personeel te lokken door hogere salarissen is onduidelijk. Dat zou overigens ook ongewenste effecten kunnen hebben.

Tegelijk moet de staat veel meer geld uitgeven voor de plattelands fondsen van begroot. Dat gat moet gedicht worden en dan zal een verhoging van de belastingen in zicht komen. Voor de impact daarvan op de wankele economie zulle weinigen de verantwoording willen dragen. De geldpers aanzwengelen dan maar? Kan, maar als dat tot een hogere inflatie leidt heeft Delhi een nog groter probleem met de handelsbalans.

Het ziet er slecht uit en het is maar de vraag of andere maatregelen dan de nationale lockdown niet tot het zelfde zouden hebben geleid.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.