ID en meldplicht voor cash transacties in context

De conclusie van deze post zal luiden: Femke heeft gelijk, Dat heeft dan slechts betrekking op een melding in de pers waarvan de onderliggende stukken niet nog zijn gevonden. Het gaat hierbij om het besluit van B&W (?) om een meldplicht in te voeren voor contante transacties van € 1.000 en hoger.

Bezwaar tegen misdaadbestrijding

Er is door een aantal dubieuze krantentitels flink geageerd tegen dat schijnbare besluit. Op Twitter werden alle registers opengetrokken en ik zag heel voorspelbaar ook een aantal aluminium hoedjes voorbij komen die hier het zoveelste bewijs van een War on Cash in zien. Dat de kritiek komt uit hoeken waar het ook gewoon is Amsterdam te bestempelen als een poel des verderfs waar de misdaad door politieke incompetentie voortwoekert. Dat de het College nu wil ingrijpen om de misdaad tegen te gaan kan in die kringen schijnbaar niet worden gewaardeerd. Consequent overal tegen zijn is schijnbaar het enige dat die hordes kunnen.

Ontwrichting

Kritiek op het ambtelijk apparaat en de politieke kaste van de stad laat ik in dit geval achterwege. Ik ben namelijk van mening dat de meldplicht hard nodig is. Zwart geld, afkomstig uit welke criminele activiteit dan ook, ontwricht de stad totaal. Het maakt daarbij niet uit of het de inkomsten zijn van drugshandel, cyber afpersing of berovingen. Iedereen die de oogkleppen afdoet kan dagelijks transacties in de hele stad zien die minstens vragen oproepen. Die vragen worden echter tot op heden te weinig gesteld. Gevolg is dat er hier enorme bedragen worden witgewassen via alle mogelijke retail kanalen.

Vonnis

Het zal puur toeval zijn, maar enkele dagen voor de melding uit/over de Stopera was te lezen dat twee personen worden vervolgd die schijnbaar hebben geprofiteerd van de zwart geld stromen van een inmiddels in hoger beroep veroordeelde rap artiest wegens zijn rol bij een liquidatie.

Het OM was van mening dat de twee hadden moeten weten dat de berg cash niet uit legale bron kon komen en dat de manier waarop zij er van profiteerden niets anders was dan witwassen.
Van de zaak tegen persoon 1 is inmiddels het vonnis online geplaatst (*). De rechtbank heeft geoordeeld dat:

Verdachte zich schuldig [heeft] gemaakt aan schuldwitwassen. Verdachte heeft geldbedragen voorhanden gehad en gebruikt voor betaling, terwijl zij minst genomen moest vermoeden dat deze door misdrijf waren verkregen. Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Geld dat wordt verdiend met het plegen van strafbare feiten maakt onderdeel uit van het zwartgeldcircuit en kan een ontwrichtende werking hebben op de samenleving.

Met een meldplicht voor cash transacties zoals B&W van Amsterdam nu wil opleggen was een deel van de volgende handelingen opgevallen:

-een geldbedrag ten behoeve van drie vliegtickets van Amsterdam naar Ghana en (**)
-een geldbedrag van ongeveer 435 euro ten behoeve van een zonnebril van het merk
Louis Vuitton, model Attitude Silver en
-een geldbedrag van ongeveer 600 euro ten behoeve van een paar schoenen, merk
Louis Vuitton, model Run Away, en
-een geldbedrag van ongeveer 6.500 euro ten behoeve van een horloge, zijnde een horloge -van het merk Rolex, model Oyster Datejust II [nummer] , serienummer [nummer]

Omdat de nu tot een taakstraf veroordeelde persoon 1 een minimaal inkomen geniet en de veroordeelde rapper formeel van een uitkering moest rondkomen waren ze bij een eerste vluchtige check van de transacties al tegen de lamp gelopen.

Verschil uitmaken

In de strijd tegen criminaliteit (en patser gedrag) kan de meldplicht een groot verschil gaan uitmaken. Het idee dat hierdoor alleen maar meer stromannen en katvangers [m/v] ingezet zullen gaan worden heb ik al voorbij zien komen als punt van kritiek op het plan. Dat lijkt mij niet relevant. Met hoeveel schakels er ook gewerkt gaat worden, het witten van zwart geld wordt omslachtiger en er kan een duidelijker herleidbaar spoor komen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de meldplicht leidt tot structurele analyse en opvolging van die meldingen en een goede inbedding in de bestaande wetgeving. Als B&W dat voor elkaar krijgt kan de meldplicht een deel van de overlast doen verdwijnen en de opsporing vereenvoudigen. Daarom ben ik het eens met dit [voornemen, besluit, plan] van B&W.

(*) Persoon 2 is veroordeeld tot een taakstaf van 200 uur en een boete. Dat vonnis was op moment van schrijven van dit artikel nog niet online.
(**) Een ticket Ghana komst op dit moment minimaal €450.

Share: