Huawei zoekt app bouwers

Over de handelsoorlog tussen de VS en de VRC is al veel geschreven. Dat geldt ook voor de Huawei boycot die in dat conflict een grote rol speelt. Huawei heeft in reactie op de blokkades en dreigementen aangekondigd met een alternatief voor Android te komen. Daarbij hoort ook een goed gevulde app store die met de Google Play Store kan wedijveren.

Een redelijk alternatief vormen voor de Google Play Store is een behoorlijke uitdaging. Naast iTunes is er voor de B2C omgeving geen vergelijkbaar alternatief. De markt voor B2B apps voor mobiele devices is complexer en valt verder buiten de scope van dit artikel.

2019 of 2012

Huawei heeft sinds de eerste schermutselingen haast. Het kondigde in mei 2019 – en mogelijk al eerder – aan een eigen OS te overwegen. Inmiddels is HarmonyOS een feit. De lancering vond plaats op 9 augustus en sindsdien wordt op verschillende manier het OS onder de aandacht gebracht. Door het via Sourceforge en Github aan te bieden willen de makers het open karakter onderstrepen en de naamsbekendheid promoten. Dat is een slimme zet.

Dat de wiki pagina’s in de verschillende talen amper zijn gevuld en een betrekkelijk lage ranking hebben valt eveneens op, maar dan niet als positieve constatering. Tenslotte kunnen er vraagtekens worden gezet bij de geschiedenis van het OS. De claim dat in 2012 het idee en de naam zijn ontstaan moet wellicht uitstralen dat het geen haastklus is die door Washington wordt afgedwongen. Punt is dat die claim niet te verifiëren is.

Apps

Wat wel te controleren is, is dat het vullen van de marktplaats of app store een hoge prioriteit heeft. Sinds een paar dagen is op XDA een nadrukkelijke tekst banner te zien die App bouwers oproept voor de HarmonyOS te gaan bouwen. De banner verwijst naar een lang artikel op de XDA site van afgelopen herfst waarin het idee van OS en marktplaats (“AppGallery”) worden uitgelegd.

Bedoeling is dat na het lezen app bouwers zich aangetrokken voelen om mee te werken aan een platform met 500 miljoen gebruikers. Dat aantal zal betrekking hebben op alle Huawei toestellen die al met een alternatief voor de Google Play Store zijn voorzien. Dat zal dus in ieder geval de toestelpopulatie in de VRC betreffen. Daarnaast is het goed mogelijk dat elders in Azië al toestellen met een voorgeïnstalleerde en niet verwijderbare app naar de marktplaats in omloop zijn.

Voorwaarden

Iedereen die iets wil doen met apps (bouwen en gebruiken!) heeft een Huawei ID nodig. Dat lijkt mij een alternatief voor het iTunes of Gmail account. De voorwaarden die daarvoor gelden zijn doorgenomen.

Als eerste valt op dat Huawei daarvoor een eigen Europese entiteit in het leven heeft geroepen. Slim, omdat dat de drempel kan verlagen om geaccepteerd te worden (trefwoord: AVG).

De volgende artikelen vallen minder op. Het is in lijn met wat andere software diensten aangeven. Artikel 9 is daarentegen tricky. In de context van de grootschalige spionage door Chinese burgers en bedrijven, alsmede het bestaan van extreem omvangrijke databases met persoonsgegevens, is dit er een die gelezen kan worden als vrijbrief voor “datagraaien”.

9. Monitoring of the Services

You acknowledge that we have no obligation to monitor your (or anyone else’s) access to or use of HUAWEI ID for violations of these Terms. However, we reserve the right to do so for the purpose of operating and improving HUAWEI ID (including without limitation for fraud prevention, risk assessment, investigation and customer support purposes), to ensure your compliance with these Terms and to comply with applicable law or any order or requirement of a court, consent decree, administrative agency or other governmental body.

Artikel 11 helpt dat beeld te versterken.

11. Privacy and Data Collection

In order to provide a more secure service and help ensure the security of your transactions, we will collect and process your information and technical data in accordance with our Privacy Notice.

Het privacy statement waar artikel 11 naar verwijst bevat eveneens weinig uitnodigende formuleringen, zoals:

If you log in to HUAWEI ID with a non-Huawei account such as Google, Facebook, or Twitter, the following data shall be obtained:

•Third-party account information: such as account identifier, email address, nickname, profile picture and date of birth.

Tenslotte

Ik ben geen appbouwer of eigenaar van een Huawei device. Als ik dat wel zou zijn zouden de voorwaarden een complete showstopper zijn. De inhoud roept te veel vragen op.

 

 

Tenslotte struikel ik nog over het volgende: beide documenten (de voorwaarden en het privacy statement) en de login pagina’s zijn uitsluitend in het Engels. Me dunkt dat Huawei daardoor in Duitsland en nog wat andere EU lidstaten een probleem gaat krijgen (zie: VZBV vonnis tegen Whatsapp).