Horeca leugens

Om de economische crisis het hoofd te bieden heeft Europa de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen. Sommigen waren weinig opvallend, maar wel effectief. Van andere stond op voorhand al vast, dat het effect in het beste geval discutabel zou blijven.

Een sector die integraal heeft weten te profiteren van maatregelen van de laatste categorie is de horeca. De sector heeft de invoering van de Europa met twee handen aangegrepen de prijzen dusdanig te verhogen dat er sprake was van een EU terugloop van het bezoek. Die pijn probeert men nu al enige tijd te herstellen en wat is er dan leuker dat de crisis te gebruiken voor dat doel.

De nationale overheden in Frankrijk, Duitsland en ook België zijn gezwicht voor de sector en hebben ingestemd met verschillende vormen van belastingverminderingen. In ruil voor een BTW verlaging in de Belgische horeca verplichtte de sector zich tot het bevriezen van de saneringen ja zelfs tot het aannemen van duizenden nieuwe personeelsleden.

Het effect van die maatregel bij onze Zuiderburen werd direct al door de oppositie in twijfel getrokken en ook de vakbonden waren niet gerust op de uitkomst. Dat blijkt terecht want vorige week is onderzoek gepubliceerd waaruit klip en klaar blijkt dat de Belgische politiek door de sector een oor is aangenaaid. De verlaging van de BTW van 21% naar 12%, heeft namelijk niet geleid tot meer banen. Ondanks het feit dat het verschil van 9% door de uitbaters van kroegen en restaurants mocht worden gehouden (!) is er geen extra groei waar te nemen. Personeel dat er bij is gekomen, was al op een andere wijze in dienst. Een andere truc van de sector is het werven van personeel via herscholings -of activeringsprogramma’s van de overheid.

De horeca in België heeft op die manier de staat een kleine €330 miljoen afgetroggeld. En denk maar niet dat daarmee de kous af is. Het nationale rookverbod wordt nu weer aangegrepen om te klagen over verminderde inkomsten. De arme uitbaters worden nu bijna gedwongen de overeenkomst met de staat wat betreft het aanstellen van nieuw personeel op te zeggen.

Je moet maar durven.

Share: