Hoogwater en tegengestelde geluiden

slootwater160160De wateroverlast in delen van Duitsland van de afgelopen weken heeft uiteraard geleid tot oproepen meer te doen aan preventie en minimaliseren van de schade. En hoewel hier in Nederland geen sprake was van dramatische toestanden werd het hoogwater wel aangegrepen door de verzekeraars voor een media offensief.

Wat zichtbaar was voor de goed geïnformeerde lezer was een bijzondere tegenstelling. In Duitsland, waar het hoogwater voor flinke schades heeft gezorgd waren er globaal invalshoeken waar te nemen. De gezamenlijke ministers van justitie en het DIW riepen op te komen tot een verplichte verzekering voor alle huizenbezitters. Alleen zo kan de schade ook op langere termijn gecompenseerd worden. Het is in feite een oproep tot solidariteit via een landelijke verzekering, zoals we dat hier in Nederland kennen van ziektekostenverzekeringen of de verplichte WA voor motorvoertuigen.

Opvallend genoeg was de Duitse branchevereniging voor verzekeraars (GDV) veel minder enthousiast over het voorstel en dat terwijl het niets minder was dan new business. Voornaamste argument van de GDV tegen de verplichte verzekering is, dat hierdoor de prikkel wordt weggenomen bij bouwers en bezitters van huizen vooraf na te denken over de te nemen risico’s.

Dat laatste vond ik een zeer verstandige opmerking. Daarom ook dat ik hoogst verbaasd was te lezen waar de Nederlandse verzekeraars mee kwamen: een verplichte verzekering voor allen. Geen woord over de eigen verantwoordelijkheid, heel plat, heel doorzichtig een ordinaire roep om meer business..

Staat het water de verzekeraars in Nederland dan zo hoog aan de lippen dat ze kiezen voor een zo makkelijk door te prikken media offensief?

Share: