Het behangkartel

Als bedrijven onderling afspraken maken over prijzen en condities van gelijkwaardige producten of diensten schaadt dat al snel de belangen van de afnemers. De wetgevers in de EU hebben daar dan ook sluitende wetgeving voor gemaakt. Het merendeel van dit soort afspraken is verboden en het begrip dat daarbij hoort is kartelverbod.

Over kartels die desondanks blijken te ontstaan of worden gesmeed valt op dit blog incidenteel te lezen. De reguliere pers schrijft er voldoende over, alleen de uitzonderlijke gevallen komen hier aan de orde. Uitzonderlijke gevallen, specifiek voor B2C, zijn er overigens genoeg. Te veel zelfs om allemaal te behandelen. Zelfs het maken van een overzicht van bijzondere gevallen zou al leiden tot een behoorlijke waslijst. Dat is een trieste constatering, want daarmee blijkt dat kartels gewoon heel veel en vaak voorkomen. Het zijn niet alleen de autofabrikanten die in het geheim afspraken maken over het limiteren van effectieve CO2 reductie maatregelen. Het gaat ook verder dan de prijsafspraken tussen suikerproducenten waardoor een hele keten (voedsel productie) en tenslotte de consument is gedupeerd. Soms lijkt het erop dat er letterlijk in elke sector een kartel kan schuilgaan.

Bijzonder en bijna bizar voorbeeld van die bewering is vorige week in Duitsland bekend geworden. Daar is jarenlang een behangkartel actief geweest. Een product waar bijna niemand bij stilstaat, omdat het zo gewoon is. Het is een markt – in Duitsland althans – die maar een paar producenten kent en die blijken op structurele wijze afspraken te hebben gemaakt over prijzen, aanbod en schijn schaarste. De karteleden waren in 2014 betrapt. Tegen de opgelegde boetes waren ze in beroep gegaan. Vorige week is het vonnis in die zaak gepubliceerd.

Mijn kennis van behang is beperkt, wat ik wel weet is dat het schapruimte in elke bouwmarkt is. Achter schap in een bouwmarkt, elke productgroep die er is van A (aanmaakblokjes) tot Z (zekeringen) kan in theorie dus een kartel schuil gaan. Dat is best verontrustend. Helemaal als je weet dat het behangkartel door verklikken aan het licht is gekomen en naar schatting tien jaar kan hebben bestaan.

Share: