Handel in nep merkkleding is very big business

Over de handel in nep merkkleding heeft dit blog al eerder geschreven dat het big business is en geen gerommel in de marge. Een recent vonnis onderstreept die bewering. Daar staan de inkomsten van een handelaar beschreven en dat is een serieus bedrag.

juridisch-strafrecht-proces-rechtszaak-rechtbankIn 2017 kreeg de FIOD informatie van het Team Criminele Inlichtingen. Gewezen werd op [persoon 1] , een [nationaliteit] uit [plaatsnaam 1] , […] een van de grootste handelaren in merkvervalste goederen in Nederland. Deze persoon kon vervolgens rekenen op de nodige belangstelling. Hij werd gevolgd en er is ook een telefoontap geplaatst. Op grond van de verkregen informatie kon hij worden gevat.

Het duurde erg lang eer deze zaak voor de rechter kwam. Daar staat in het vonnis ook iets over te lezen. De uiteindelijk opgelegde celstraf is daarom iets korter. Vertraging van de zaak heeft geen invloed gehad op het oordeel van de rechters over de hoogte van het bedrag dat met deze strafbare handelingen is vergaard.

De persoon kocht jassen in. In het vonnis staat dat “100 stuks, een minuut, het is 4000”. Zijn inkoopprijs van dus 40 Euro per jas. Die werden in Nederland voorzien van een logo of label. Daarvoor betaalde de crimineel tot 2 euro per jas. Zijn inkoopprijs was daarmee 42 Euro, maximaal.

Voorzien van het neplabel werden de jassen als “A- merk” kleding verkocht. De echte jassen van de drie nagebootste merken kosten dit jaar vanaf 300 Euro. Dat zal in 2017 niet veel minder zijn geweest. Afzetkanaal zou volgens het vonnis primair zijn geweest Marktplaats en verkoop vanuit de kofferbak.

Rendement

Het rendement op de verkoop van merkkleding was enorm.

Uit het voorgaande volgt dat in totaal € 442.217,32 aan contanten is uitgegeven, aangetroffen en gestort. Twee details over het bedrag:

  • voor ruim 95.000 Euro (cash uiteraard) heeft de crimineel zijn woning later verbouwen. De uitvoerder die dat heeft gedaan is ook als getuige gehoord Hij kon ontkennen noch bevestigen. De kans is natuurlijk zeer groot dat ook hij bezoek van de FIOD heeft gekregen.
  • in het vonnis staat ook dat er vervalst geld in beslag is genomen. Valse merkkleding met vals geld betalen, waarom ook niet.

Onvoorwaardelijk

Door de hoogte van het bedrag is een celstraf onvermijdelijk. Het vonnis luidt 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Zelfs na aftrek van het voorarrest en de vermindering wegens het overschrijden van de termijnen moet deze persoon echt naar de cel. De rechters geven aan dat daardoor het voortbestaan van zijn legale business in gevaar kan komen. Een dergelijke “zorg” is niet vaak te lezen in een vonnis. Men laat zich niet uit over de andere sancties. Het geld is grotendeels verbeurd verklaard en op de woning is door derden beslag gelegd.