Goede doelen op de helling

Vorige week kopte de Volkskrant dat de goede doelen trouwe donateurs verliezen. Een paar weken daarvoor was er enige ophef omdat Dreamordonate een ongeloofwaardig probleem claimde te hebben. Tussendoor was er nog post van het Universiteitsfonds dat graag donaties ontvangt.

Naarmate de dagen korter worden neemt de belangstelling voor donaties toe. Elk jaar is er rond deze tijd wel iets te lezen over het reilen en zeilen van de goede doelen. Voor de pers is het een makkelijk onderwerp. Iedereen heeft er een mening over. Er zijn zoveel goede doelen dat het binnen harken van quotes en wijzen op incidenten weinig moeite zal kosten.

Tegen die achtergrond ben ik ook weer eens gaan nadenken over het verschijnsel goede doelen. De gerapporteerde trend van verlies van vaste donateurs komt mij logisch over. Vergrijzing, overkill aan bestemming, slechte pers en minder vertrouwen in de effectiviteit zijn als verklaringen inkoppertjes. Dan is er ook nog iets als irritatie, maar dat kan persoonlijk zijn. Ik ken de meeste goede doelen in Nederland als spamfabrieken. Het bewust lastig vallen van consumenten, het verhandelen van de data is al decennia een vast bestanddeel van de business. Dat daarbij de randen van de wet wordt opgezocht en overtreden neemt (of nam) men op de koop toe. Het heeft bij mij de indruk achtergelaten dat de goede doelen vooral uit zijn op het vergroten van de banksaldi en niet op het verbeteren van de wereld. Het is dan ook geen wonder dat de personeelskosten van de goede doelen niet passen bij de gewenste uitstraling van maatschappelijke betrokkenheid.

Mijn lijst van goede doelen is daarom ook kort. Heel kort zelfs. Na lang wikken en wegen gaat er dit jaar weer een van af. Bits of Freedom is mijn ondersteuning niet meer waard. Op geen enkel moment ben ik die dit jaar tegengekomen. Dat is geen goed signaal. Mij zijn ze als trouwe donateur kwijt. Ik heb er een beter gevoel bij geld te doneren aan de dierenopvang. Daarvoor geldt dat ik me niet voor een langere periode vastleg, doneren is wat dat betreft niet hetzelfde als een abonnement op een tijdschrift. Eenmalige storting, niks incasso of maandelijks micro bedrag.

Share: