Glasvezel niet voor iedereen

Afgelopen week zijn in enkele Duitse kranten interviews verschenen met directie leden van Deutsche Telekom. Een van de artikelen die is opgevallen was een interview met de Nederlander Niek Jan van Damme, de ex-CEO van T-Mobile in Nederland. Van Damme is nu verantwoordelijk voor de Duitse Telekom activiteiten, waartoe ook breedband internet wordt gerekend.

Het gedeelte waarin wordt gesproken over het succes van het uitzenden van voetbal wedstrijden al dan niet in 3D via een set-up box op tv heb ik met een vermoeide lach gelezen. Uiteraard doet Van Damme zijn best een dienst die miljoenen heeft gekost en nog steeds niet voldoende betalende abonnees heeft op te hemelen. Zijn goed recht, net als de wijze waarop hij een nieuwe variant onder de aandacht brengt: Deutsche Telekom gaat klanten met een geringere bandbreedte toch voetbal aanbieden, door gebruik te maken van satellieten. Leuk bedacht, maar dit soort hybride constructies in de consumentenmarkt heeft geen positieve track record.

Echt interessant werd het voor mij bij de vragen die gaan over de uitrol van glasvezel. Hoe ver is DT hier mee, wat kost het en wat zijn de valkuilen.

DT gaat er van uit dat in totaal €50 miljard nodig is om het bestaande Duitse net volledig te upgraden naar glasvezel. Een bedrag dat niet door een bedrijf val op te brengen. Dus DT zet in op samenwerking met concurrenten als Vodafone en steun van (lokale) overheden. Dat laatste triggert in zoverre, omdat hier een variant op het proven concept van Planet ookadsl.nl wordt gehanteerd. Maar waar die actie vooral succesvol was door de inzet van particulieren is DT van mening dat de steun van de lokale politiek onmisbaar is. Wellicht dat hier een verschil tussen de Nederlandse en Duitse cultuur zichtbaar is gemaakt.

Van Damme gaat op naar aanleiding van die regionale uitrol strategie ook in op een treffende opmerking van de journalist: is het in de praktijk niet zo dat glasvezel vooral wordt aangelegd in gebieden waar veel middle class met boven gemiddelde koopkracht woont?

Uiteraard zal DT niet kunnen en willen beamen dat dit het geval is. Veel meer bepalend is, dat voor de uitrol van glasvezel een mate van standaardisatie nodig is, die alleen maar gerealiseerd kan worden in nieuwbouw wijken. Dat in die nieuwbouw wijken vooral middle class woont is toevallig.

Het is echter wel een punt dat aanzet tot denken, onder de streep is de constatering van de journalist namelijk wel terecht, ook voor de situatie in Nederland. De uitrol van glasvezel hier kent vooralsnog ook alleen maar een zekere mate van succes in Vinex achtige wijken.

Dat zal de kabelaars niet echt veel hoeven raken, want zijn hebben reeds in de grote steden en dan ook nog eens met name in de binnensteden een infrastructuur liggen die geschikt te maken is voor zeer snel coax internet en HD tv. En in menig binnenstad woont inmiddels ook een grote groep koopkrachtigen. Echter pal buiten de binnenste ring is de koopkracht al snel minder en de variatie in bouw aanzienlijk. Er zijn dan concreet twee redenen waarom een snelle uitrol van glasvezel minder waarschijnlijk is.

Dit in ogenschouw nemend, lijkt er dus sprake te zijn van een bijzondere tweedeling. Een waarbij de locatie van de woning de next generation infrastructuur lijkt voor te schrijven. Iets om nog eens verder in te duiken.