Geen back-up door privacy zorgen

back-upWekelijks schrijf ik elders wel over een keer over back-ups. Of het nu gaat om de hardware of doelgroepen, het onderwerp heeft de volle belangstelling. Onderzoek naar de trends bij back-ups verslind ik ook. Soms zitten daar tussen de regels door elke trends die de fabrikanten annex opdrachtgevers van het onderzoek liever niet benoemen.

Relevantie

Een actueel voorbeeld is onderzoek dat mogelijk is gemaakt door bedrijf XXX (de naam is niet relevant, leidt alleen maar af). De publicatie van het onderzoek is in Nederland onopgemerkt gebleven. Dat heeft deels te maken met de beperkte aanwezigheid van het bedrijf op onze markt. De verkoop wordt schijnbaar vanuit het VK gedaan, al wijst elke link direct door naar de VS.

De scope van het onderzoek lijkt ook nog eens de VS thuismarkt te zijn. Daar gelden andere regels en vraagstukken. Alles bij elkaar is het onderzoek niet relevant genoeg om een Nederlands B2B publiek op te attenderen.

Maar toch

Maar toch zat er wat in het onderzoek dat mij fascineerde. Natuurlijk is gevraagd waarom de respondent back-ups maakt. Wat daarbij hoort is ook de tegenvraag. Niet iedereen doet dat. In dit geval is dat “waarom maakt u geen back-ups?” De antwoorden waren zo te zien niet vrij, er moest gekozen worden uit een aantal beweringen. Een daarvan is dat met back-ups niet maakt omdat met zorgen heeft over wie er dan toegang heeft tot die data. Het woord dat daarbij genoemd werd is privacy.

Met een grote boog

De onderzoekers zijn met een grote boog om dit antwoord heengegaan. Het wordt nergens verder uitgelegd. En dat terwijl het bij meer dan 15% van de respondenten die geen back-ups maken een rol speelde. De makkelijke verklaring hiervoor is dat de opdrachtgever een cloudbased back-up oplossing aanbiedt. Andere punten waren commercieel interessanter.

Niet de eerste keer

In andere onderzoeken over de acceptatie en het maken van back-ups komen min of meer vergelijkbare vragen wel vaker voor. Het is dus zeker niet de eerste keer dat een afwijzende houding vanwege privacy zorgen zichtbaar is. Wat mij dan wel opvalt is dat het percentage ongeveer stabiel is.

Het oudste onderzoek dat hierop lijkt (andere opdrachtgever, fabrikant) komt uit 2013. Dat was dus ruim voor de tijd van ransomware, Snowden en dergelijke. Sindsdien is het aantal respondenten dat back-ups maakt (Edusers, SoHo, onderkant MKB) toegenomen. De groep die aangeeft helemaal geen back-ups te (laten) maken is ongeveer gelijk gebleven. Dat komt omdat de groep “weet niet” kleiner is geworden.

De back-up ontkenners die als een van de reden privacy noemen. Het is een raar verschijnsel dat in ieder geval op de Amerikaanse markt bestaat.