Folderverbod Amsterdam – om hoeveel papier en ritten gaat het?

De gemeente Amsterdam heeft in 2017 bepaald dat het niet meer is toegestaan ongeadresseerd drukwerk in de stad te verspreiden. Huis aan huis reclame levert te veel afval en is ook om andere redenen een milieubelasting. Het kort geding van de verspreiders tegen de stad pakte voor de gemeente goed uit, het hoger beroep ook. Daarmee lijkt de zaak duidelijk. Er zal blijvend minder drukwerk in de stad worden verspreid, maar hoeveel precies?

Strijd

Dat het anti drukwerk beleid van de Stopera zou leiden tot rechtszaken was onvermijdelijk. Amsterdam wil als het om duurzaamheid gaat een voorbeeld zijn. Daarbij wordt regelmatig een te grote broek aangetrokken, met pijnlijke nederlagen voor de rechters als gevolg. Dat wisten de voorstanders van drukwerk natuurlijk ook. De drukkers, de distributeurs en de mailbedrijven hadden het nodige voorwerk gedaan om deze strijd te kunnen voeren. Dat ze in kort geding op alle punten in het ongelijk werden gesteld was een koude douche. In het hoger beroep werden alle 16 grieven van tafel geveegd. Amsterdam mag het verbod handhaven (concreet: HaH is verboden, behalve als er een opt-in sticker op de brievenbus zit), de HaH bedrijven hebben de strijd verloren.

Miljoenen kilo’s

In het hoger beroep vonnis wordt meermaals verwezen naar rapporten die door de partijen zijn ingediend. De gemeente heeft die gebruikt om aan te geven dat HaH heel veel papier betreft. Veel papier dat deels ongewenst is, deels leidt tot zwerfafval en tot hogere reinigingskosten. Zo wordt er geschermd met de volgende rekensom:

Met de cijfers van MilieuCentraal als uitgangspunt staat dit gelijk aan 10.880.000 kilo drukwerk per jaar in Amsterdam. 30% van dit ongevraagde drukwerk wordt dus regelrecht bij het afval gedaan. Dat is zo’n 3.264.000 kilo reclamefolders aan pure verspilling per jaar.

Er staat ook dat het (cijfers 2013?) zou gaan om 34 kilo drukwerk per huishouden per jaar. Bij dat laatste kunnen velen zich nog wel wat voorstellen. Een vel gewoon A4 print- of kopieerpapier weegt 5 gram. Een pak papier (500 vel) komt daarmee op 2,5 kilo uit en een doos kopieerpapier weegt ruimt vijf keer zoveel, inclusief het karton 12,7 kilo. Elk huishouden in Amsterdam zou dus jaarlijks minimaal het equivalent van drie dozen kopieerpapier door de brievenbus geschoven krijgen. De vergelijking gaat niet helemaal op wat HaH drukwerk is op lichter papier dan het standaard 80 grams gedrukt. De berg papier is daarom eerder te vergelijken met vier dozen standaard papier.

Hoeveel vrachtauto’s

Op de zelfde manier kan een indicatie worden gegeven van het aantal vrachtwagens dat nodig is om het HaH de stad in te krijgen. Een drie-assige aanhanger op de Nederlandse weg kan, afhankelijk van uitvoering en de trekker, makkelijk 38 ton vervoeren. Dat is ongeveer het soort auto’s dat de grotere drukkerijen belevert. Met die rekeneenheid is de uitkomst dat de pure verspilling aan papier (de +3,2 miljoen kilo die ongelezen blijft) gelijk staat aan 85 volle vrachtwagens. Die ritten hadden dus sowieso vermeden kunnen worden.

Die +3,2 miljoen kilo papier is aangeleverd aan de drukkerijen en daarna verspreid. In het hoger beroep wordt niet stil gestaan bij dat aspect van de keten. De Stopera heeft daar een steek laten vallen, want de milieubelasting die het vervoer van drukkerij naar distributiepunten is omvangrijk. Vanaf de drukkerijen naar de lokale distributeurs kunnen geen grote wagens worden gebruikt. Daar zijn kleinere vrachtwagens en de bestelbussen van het model dat ook de e-commerce bezorgers inzetten voor nodig.

Een standaard 40 kuub vrachtwagen heeft volgens de bekendste verhuurder van Amsterdam een laadvermogen van 5.000 kilo. Bij bestelbussen ligt de grens bij 1.200 kilo. Stel dat vrachtwagens en bestelbussen in een 1:4 verhouding worden ingezet. Dan zijn om de +3,2 miljoen kilo ongewenst ongeadresseerd drukwerk tot bij de lokale distributeurs te krijgen per jaar ruim 1.600 ritten nodig.

Het HaH verbod in Amsterdam zorgt er dus niet alleen voor dat jaarlijks +3,2 miljoen kilo papier bespaard wordt. De reductie is door de verplichte opt-in sticker inmiddels veel groter. Sinds de invoering zijn er op jaarbasis duizenden ritten en kilometers vervallen.

Deze snelle calculatie is overigens niet compleet – de berg afval die voorheen door HaH drukwerk werd gecreëerd moest immers ook nog worden afgevoerd. Hoeveel ritten en kilometers de stadsreiniging bespaart is een stuk moeilijker te bepalen. Het zal eveneens een aardige reductie zijn.

Share: