FNG een noodzakelijk faillissement

Een week geleden werd hier nog gewezen om de benarde positie waarin de Belgische modeketen FNG verkeerde, inmiddels heeft de directie het faillissement aangevraagd. De wir war van bedrijven laat een schuld van naar het luidt dan 750 miljoen Euro achter. Alleen daarom is het faillissement noodzakelijk.

Nederland en uitstraling

Hoewel FNG in Nederland een behoorlijke footprint heeft is de aandacht voor de neergang van het bedrijf hier beperkt geweest. De retail en vastgoed publicaties hebben er overigens wel over geschreven. Iets anders zou ook onlogisch zijn want met namen als Claudia Sträter, Miss Etam, Expresso en Theo Henkelman Schoenen was FNG wel een belangrijke factor bij het bepalen van de uitstraling van winkelstraten.

Die titels hebben dan ook al gewezen op het aanvragen van surseance van betaling voor de lokale activiteiten. In België is voor 104 winkels plus de kantoren en met in totaal meer dan 1.000 personeelsleden het faillissement aangevraagd.

Schuldenberg

In Nederland hebben we recent mogen genieten van de strijd om de HEMA dat zwaar onder de schulden gebukt gaat. Tot zover bekend heeft FNG eveneens een enorme hoeveelheid schulden, maar dan zonder dat die door VC’s naar binnen zijn geschoven.

Achter de schuldenberg van FNG gaat een vreemde strategie schuil. Het concern heeft andere ketens opgekocht. De financiering daarvan liep deels via de Vlaamse overheid. In hoeverre dat te rijmen van met het EU verbod op overheidssteun mogen anderen uitzoeken. De te geringe afstand tussen bedrijfsleven en politiek is echter wel weer duidelijk geworden.

Deel van de groeistrategie was ook het aanpassen van de boekhouding. De waarde van de boedel en voorraden van de te kopen partij werd eerst te laag ingeschat en na het sluiten van de deal in de nieuwe boekhouding flink bijgesteld. Op papier was zo na elke overname al snel het begin van een rendementsverbetering te zien. Zoiets willen de financiers namelijk graag.

De ongekend gure tegenwind die het Corona virus veroorzaakte heeft er voor gezorgd dat de gewone omzet wegviel. Het schuiven met voorraden werkte daardoor ook niet meer. De gevolgen waren dat niemand meer bereid was nog maar een cent in de holding met deze directie te steken. Het faillissement was daarmee zowel onafwendbaar als noodzakelijk

Vlaanderen staat weer voor schut

Niet voor de eerste keer blijkt de Vlaamse droom van een succesvolle ondernemer die ook op internationaal niveau kan meespelen een zeepbel die uiteenspat. Maar ook deze keer is het ook een beerput.

De Vlaamse overheid is op drie manieren betrokken bij het bedrijf. Het zal in ieder geval worden aangesproken op de afgegeven garanties. Dat kan dus weer vuurwerk opleveren. De ARCO affaire, maar dan deze keer iets minder omvangrijk. De ontrafeling van FNG zal daarom niet alleen gaan om het redden van arbeidsplaatsen en ego’s van megalomane bestuurders. Het zal ook gaan om de vraag of Vlaanderen er voor kan zorgen internationaal niet weer voor schut te staan.