En dan stuur je je ID bewijs naar een wildvreemde?

Al jaren wordt gewaarschuwd voor het verstrekken van een kopie ID bewijs omdat daarmee ID fraude mogelijk is. De gevolgen kunnen voor de persoon die de kopie heeft afgegeven enorm groot zijn. Negatieve beoordelingen, plaatsing op zwarte lijsten en deel van strafrechtelijk onderzoek komen voor. Schulden bij kredietverstrekkers kunnen ook nog steeds het geval zijn, al zullen banken niet meer genoegen nemen met een kopie ID.

Drugsproductie

Er zijn ook nog andere documenten die waarde hebben en waarvan het niet raadzaam is zomaar een kopie te maken, of nog erger ze aan een wildvreemde te geven. Dat is weer eens aangetoond in een zaak van de Rechtbank Overijssel. Daarbij is een 39 jarige inwoner van Oldenzaal veroordeeld tot 40 maanden celstraf. Dat krijgt hij wegens het samen met anderen “plegen van voorbereidingshandelingen ten behoeve van de productie van amfetamine.” Daarnaast is ook bewezen dat hij met zijn mededader amfetamine (-pasta) heeft geproduceerd.

Voor die productie van de drugs was bedrijfsruimte nodig en om dat te verkrijgen is er gebruik gemaakt van de gegevens van iemand uit een ander deel van het land. In het vonnis staat daarover:

[naam 10] verklaart [verdachte] niet te kennen en nog nooit in Oldenzaal te zijn geweest. Ook de huurovereenkomst heeft hij nooit gezien en niet getekend, aldus [naam 10] . Hij beschikt niet over vervoer en werkt voor zijn levensonderhoud in een horecagelegenheid in Bergen. … [naam 10] verklaart verder door [naam 13] te zijn benaderd om in ruil voor betaling van € 1.000,– zijn paspoort, bankpas en Kamer van Koophandel-inschrijving op te sturen.

Documenten opsturen kan strafbaar zijn

Het gaat hier dus om iemand die geen kopieën, maar de originele documenten, naar een derde heeft gestuurd. Die heeft er vervolgens een huurcontract voor bedrijfsruimte mee geregeld. In die ruimte zijn de drugs activiteiten gestart.

Uit het vonnis is niet op te maken of de documenten weer zijn geretourneerd of dat [naam 10] ze als vermist heeft opgegeven. In het laatste geval kan hij, helemaal door deze zaak nog een groot probleem mee krijgen. De kopie KvK is daarbij het minst waardevol. Een bankpas als vermist opgeven terwijl die aan een derde is meegegeven is voor de banken alle reden om de persoon extra in de gaten te houden. Het overhandigen van het ID bewijs aan een derde is zelfs strafbaar.

Naïef?

Of [naam 10] enorm naïef is of in geldnood zat is uit het vonnis niet op te maken. Niet hij maar de drugsmenger stond immers terecht. Het blijft echter een raar verhaal. Met het overhandigen van ID bewijs en bankpas (KvK is minder spannend) had op een enorme schaal van zijn ID misbruik kunnen worden gemaakt. Het is nu “beperkt” gebleven tot een huurcontract en de dader zit inmiddels achter slot en grendel. Wie gaat [naam 10] uitleggen wat voor risico heeft genomen – of is hij inmiddels al ontboden bij de politie van zijn woonplaats?