Einde btw vrijstelling en andere nieuwe regels voor online shoppen

Met ingang van juli 2021 gelden andere regels voor het internationaal online shoppen. De vrijstellingen die al jaar en dag gelden komen te vervallen. Voor alle zendingen van buiten de EU moet nu ook btw afgedragen worden. Bijkomende kosten voor inklaring zijn ook te verwachten. De grote vraag is natuurlijk wat is hiervan de impact?

De 22 Euro grens

Dagelijks bezorgen postbodes en pakketbezorgers duizenden bestellingen. Omdat bijna iedereen weet dat pas bij zendingen boven de 22 Euro inklaringskosten worden geheven is het volume extra groot. Overal zijn ook tips te vinden over het opsplitsen van zendingen om onder dat bedrag te blijven. Dat die tips vaak vergezeld gaan van opmerkingen over bewust frauderen is eveneens bekend.

Strijd tegen concurrentievervalsing

Nederland en de rest van de EU hebben een paar jaar terug al duidelijk gemaakt dat aan deze e-commerce een einde moet komen. Internationaal online shoppen is op zich geen probleem. Het blijft ook gewoon mogelijk. Wat de nieuwe regels moeten tegengaan is eerst en vooral de concurrentievervalsing.

De (voornamelijk) Chinese leveranciers hebben ten opzichte van de Nederlandse retailers het voordeel dat zij de goederen feitelijk zonder btw afleveren. Die 21 of 9 procent prijsverschil is oneerlijke concurrentie. Dat de handelaren in kwestie er alles aan doen om btw te ontduiken is al lang bekend. Daarom wordt van Amazon en eBay in Duitsland en elders al  geëist dat zij de zorg dragen dat hun handelaren zich aan de regels houden.

Bij overtredingen klopt de fiscus bij de platformen aan om de misgelopen btw te incasseren. Die maatregel werkt. Het is ook een van de redenen waarom e-commerce platformen vanuit de VRC zich de laatste jaren rechtstreeks tot de EU consument wenden.

Link met Brexit

Die loophole komt dus per 1 juli ter vervallen. Iedere verzender moet kunnen aantonen de btw te verrekenen en af te dragen. Daar is uiteraard een IT systeem voor nodig. De eerste uitdaging gaat dus worden of alle handelaren zich daar aanmelden en of het systeem werkt. Een op sommige punten vergelijkbaar systeem is recent door Brexit gestart. Voor bestelling in het VKgelden per 1 januari 2021 immers nieuwe regels. Zoals bekend heeft dat voor de nodige chaos en vertraging gezorgd. Die ellende is zelfs na vier maanden nog niet voorbij.

Twee opties

Na 1 juli heeft de verzender en de consument twee keuzes. De btw wordt bij de bestelling al in rekening gebracht of op het moment van aflevering. Dat laatste betekent dat de bezorger bij het aannemen van de zending een factuur stuurt naar de ontvanger. Zonder betaling vooraf is er geen bezorging.

Natuurlijk wordt er op luide toon gemopperd. De circa 17 miljoen specialisten op het gebied van import, EU recht en fraudebestrijding die Nederland telt zijn in de regel van mening dat de maatregelen niet eerlijk genoeg zijn. Die kritiek is bijna altijd te herleiden tot het idee dat de inklaringskosten die de Post & Co in rekening brengen in geen verhouding is met de waarde van de zending. Daarbij gaan die specialisten er van uit dat de Chinese partijen waar zij zaken mee doen zich niet registreren voor btw verrekening.

Verdwenen handelaren

De eerder gestarte acties tegen Amazon en de andere platformen hebben echter iets anders laten zien. Duizenden handelaren zijn daar verdwenen. Partijen die bewust onjuiste gegevens verstrekken zijn geweerd. Als ze proberen met een nep identiteit weer door te gaan wordt ook daar een stokje voor gestoken. De platformen moeten wel zo streng zijn, want de fiscus klopt anders rechtstreeks bij hen aan.

Kijkend naar de opschoningsacties van de platformen is het aannemelijk dat de nieuwe EU regels voor btw afdracht het aantal e-commerce aanbieders eerder zal doen uitdunnen. Als een handelaar kiest virtueel vanuit een EU lidstaat te opereren of net over de grens zal dat snel opvallen. Dat komt ook omdat de regels voor de online handel binnen de EU per die datum anders zijn (*).

De consument

De handelaar die onder de radar wil blijven zal het dus moeilijker krijgen. Consumenten die de regels willen omzeilen zullen al snel merken dat we dan gewoon niets meer wordt geleverd.

Daarom zal het eerder zijn dat het volume van de bestellingen gaat afnemen. Dat is nu nog mede bepaald door de pogingen onder 22 Euro te blijven. Als die grens komt te vervallen en voor zendingen sowieso inklaringskosten betaald moeten worden, zijn grotere zendingen aantrekkelijker. Online shoppen blijft bestaan, maar het mini verpakkingen zal snel afnemen.

 

(*) De nieuwe regels voor zendingen binnen de EU zijn nadrukkelijk buiten dit artikel gehouden