Duits bedrijfsleven wantrouwt Kuka Robotics wegens Chinese eigenaren

Eind 2018 is op dit blog gewezen op de maatregelen die de Duitse overheid neemt om de uitverkoop van strategische belangrijke bedrijven aan niet Europese ondernemingen te voorkomen. Een voorbeeld van waar het inmiddels fout lijkt te zijn gegaan is Kuka Robotics uit Augsburg.

Kuka is ruim 100 jaar oud en levert tal van technische producten. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw levert het ook robots voor industriële toepassingen. Daarmee is het aanvankelijk zeer succesvol. Dat heeft er toe geleid dat het bedrijf internationale belangstelling trok. Het aantal buitenlandse aandeelhouders nam rapide toe, maar een ervan nam de voor de hand liggende stap een bod op het bedrijf uit te brengen. Dat is het Chinese Midea.

Overname

De overname van Kuka door de Chinezen in 2017 heeft destijds voor veel rumoer in de pers geleid. Het bod op de uitstaande aandelen was 40% boven de laatste koers, wat een zeer forse premie was. Dat was echter niet de belangrijkste reden waarom de pers en de politiek naar Augsburg keken. Kuka levert techniek die in ieder geval op dat moment in de VRC minder ver ontwikkeld was. De vrees was dat de Chinezen de kennis snel zouden kopiëren om zo de eigen industrie een boost te kunnen geven.

Kennisoverdracht

Of die vrees is uitgekomen is niet bekend. Wel bekend is dat er over een andere as de nodige zorgen voor kennisoverdracht bestaat. Kuka robotics zijn in alle gevallen maatwerk. De handelingen die zij verrichten zijn gebaseerd op de specificaties van de fabrikanten die ze inzetten. Of het daarbij gaat om een leverancier van huishoudelijke goederen of een auto assemblagelijn is daarbij eigenlijk niet eens relevant. In beide gevallen kunnen ze de machines pas inzetten als Kuka die heeft voorzien van de juiste software. De specificaties daarvoor moeten schijnbaar tot 3 jaar van te voren (vanwege levertijden bij Kuka en het opnieuw inrichten van de productielijnen bij de gebruikers) worden gedeeld. Die lange periode roept nu het bedrijf Chinees is weerstand op. De obligate NDA’s worden door met name de Duitse automotive sector niet vertrouwd. De voorbeelden van nagenoeg 100% gekloonde Westerse autos die opeens op de Chinese weg verschijnen zijn daarvoor te pijnlijk en te bekend.

Wantrouwen

Het gevolg van dit wantrouwen is dat Kuka in die sector rapide aan marktaandeel verliest. Ook dat zou zomaar een valide reden van Berlijn kunnen zijn de eigen industrie te beschermen. Het gaat om meer dan het behouden van kennis. Kuka laat zien dat het uiteindelijk ook om werkgelegenheid gaat.

Share: