Driekwart van Optima bankrekeningen slapend of is het iets anders?

Eind vorig jaar werd met de nodige herrie de stekker getrokken uit een Belgische bank. Optima, het speelgoedje van een omstreden vastgoedhandelaar, bleek niet meer aan de regels te kunnen voldoen die de nationale bank van België moet handhaven dus dat betekende het einde.

Zoals altijd is een bank sluiten zowel het einde als het begin. De business moet zo snel mogelijk worden stilgelegd en het uitpluizen van de boeken start terstond. In die fase komen ook bijna altijd de meeste lijken al uit de kast en wordt het moddergooien nog even flink geïntensiveerd. Dat was bij Optima ook niet anders.

Wat wel anders is – of vergis ik me daarin – is het opvallend grote aantal rekeninghouders dat niet in actie is gekomen. Als het bericht op De Redactie en elders juist is zou ruim drie kwart van de rekeningen behoorlijk slapend zijn. Dat vind ik raar. Als een bank failliet gaat en er is een beroep op het garantiefonds mogelijk, dan zorg je toch als de wiedeweerga dat je daarvan gebruik kunt maken. Bij Optima is dat schijnbaar niet het geval. De Morgen maakt melding van klanten die de overstap naar Optima niet “actief” hebben beleefd. Dat zou een indicatie moeten zijn van gewoon heel vele slapende of zelfs zombie accounts. Accounts van natuurlijke personen die letterlijk niet omkijken naar het saldo.

Dat kan als het bedrag op de rekening zeer klein is. De curatoren hebben het ongeclaimde bedrag gedeeld op aantal niet-reagerende rekeninghouders en komen tot een gemiddeld 818 Euro. Die rekensom zegt echter heel weinig. Het kan best dat een groot deel van deze klanten er amper weet van heeft dat er ooit geld is gestald bij een bank die uiteindelijk is opgegaan in Optima, maar zelfs dan klopt er iets niet aan het verhaal. De bank heeft in ieder geval nooit de moeite genomen actief met de klanten te communiceren en invulling te geven aan de zorgplicht. Het lijkt mij dan ook voor de hand liggen dat een aantal van deze “natuurlijke personen” een hoog Mickey Mouse gehalte heeft. En als we dan toch bezig zijn: de olifant die mogelijk in de kamer is en nog niets is opgemerkt: in hoeveel van de gevallen gaat het om zwart geld dat door het indienen van een claim zichtbaar wordt bij de fiscus?

Share: