Beschrijving niet-technische aspecten van hosting

Toen ik ruim 15 jaar geleden mijn werkzaamheden bij een internet aanbieder startte stond de sector nog in de kinderschoenen. Een van mijn taken was het inrichten van een backoffice voor de nieuwe activiteiten. Op die manier zou er ordening en uniformiteit worden aangebracht bij offertes, contracten en andere vormen van klantcontact. Het was een lange weg, bezaaid met tal van obstakels. Desondanks wisten we een fatsoenlijk access en hosting bedrijf neer te zetten, dat door menig concurrent is geïmiteerd. Niet zelden werden onze procedures en contracten zelfs letterlijk overgenomen. Iets dat wij dan vooral beschouwden als een compliment.

Deze flashback schoot me door het hoofd bij het lezen van het boek “Hosting, Deskundig en praktisch juridisch advies” dat deze week is verschenen. De uitgave is een product van ICTRecht, het juridisch adviesbureau uit Amsterdam dat op het gebied van onder andere hosting en e-commerce over een goede reputatie beschikt.

Omdat ik al lang met hosting te maken heb, leek het me leuk te zien hoe up to date mijn kennis nog is. De techniek van hosting wordt er overigens niet in beschreven. Dus wie zoekt naar uitleg over RFC’s, Bind9 of DNS protocollen zal een andere titel moeten raadplegen. Wat wel wordt beschreven is het veelvoud van onderwerpen dat direct of indirect met hosting te maken heeft. Sommige van die onderwerpen kwamen me bekend voor. In een aantal gevallen moest ik echter erkennen dat mijn kennis te kort schoot en dat er voor mij nieuwe inzichten werden beschreven. Hierdoor, en door de gekozen plezierige schrijfstijl, heb ik het boek in een keer uitgelezen.

Dat de drie auteurs, allen werkzaam bij ICTRecht, ervoor gekozen hebben regelmatig voorbeelden te gebruiken maakt de materie makkelijker herkenbaar. Die herkenning is nodig, want uit het boek blijkt maar weer eens dat een hoster echt met veel verschillende zaken te maken heeft. In 9 hoofdstukken worden de belangrijkste hiervan helder beschreven. Die opsomming maakt het mogelijk het boek te gebruiken als een handig dagelijks naslagwerk. Dat daaraan volgens mij behoefte is, leid ik af uit de regelmaat waarmee vragen over dit soort onderwerpen online wordt gesteld op fora voor ODA’s (Online Dienstenaanbieder).

Ik verwacht trouwens ook dat de doelgroep groter is “slechts” hosters. Website bouwers, ontwerpers tot zelfs interactieve reclame bureaus aan toe kunnen met dit boek in de hand beter beslagen ten ijs komen.

Het boek kent daarnaast nog een slimme toepassing. Achterin staan 12 checklists opgenomen aan de hand waarvan de ODA kan zien in hoeverre hij/zij de bedrijfsvoering op orde heeft. Ik ben ervan overtuigd dat het boek hierdoor niet alleen kleinere of startende ODA’s maar ook de grotere en meer ervaren ODA’s voor onaangename verrassingen kan behoeden.

Comments are closed.