De Amerikaanse verkiezingen en de pogingen die te manipuleren

Als dit artikel wordt geschreven zijn nog niet alle uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen voor senaat en congres bekend. Wel al is duidelijk dat de breed verkondigde voorspellingen over grote winst voor de republikeinse partij niet zijn uitgekomen. Die berichtenstroom was niets minder dan een gerichte actie om de verkiezingen te manipuleren.

Verbazing en Gen Z

Iedereen lijkt verbaasd te zijn over de uitslag van deze verkiezingen. De oorzaak van het uitblijven van de “voorspelde” verschuiving is echter wel gevonden. Daar is ook verder weinig discussie over mogelijk. Een hogere opkomst dan voorzien van stemmers onder de 30 jaar heeft een doorslaggevende rol gespeeld. Die groep wordt in de pers veelal “generation Z” genoemd, want de behoefte is groot deze groep te kunnen labellen.

Peilingen

Precies dat labellen is namelijk een van de redenen waarom de pogingen van de republikeinen de verkiezingen via manipulatie te winnen is mislukt. Deze partij heeft via “bevriende” tv zenders, Fox voorop, maanden lang het bericht verspreid dat alle peilingen een grote winst laten zien. Door wie die peilingen zijn doorgevoerd en wat de exacte vraagstelling was is al dubieus. Nog erger is dat, tot zover er al echt enquêtes zijn gehouden, deze vooral telefonisch zijn doorgevoerd. Daarmee is in de uitslagen een groep oververtegenwoordigd. Dat zijn mensen die de telefoon op nemen. Net als in Nederland is dat de groep 40+. Die cijfers hebben de republikeinen en hun handlangers natuurlijk breed uitgemeten en – nog erger – als waarheid aangenomen.

We zien dus een poging de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen te manipuleren door een welwillende uitkomst te propageren. Dit terwijl men schijnbaar niet in de gaten had dat de peilingen in het beste geval onvolledig waren. Dit heeft dus weinig tot niets te maken met geheime activiteiten van Moskou, iets waarvoor werd gevreesd. Veelmeer zijn de roeptoeters in de eigen leugens gaan geloven.

Vermeende tweedeling

De vermeende tweedeling van de Amerikaanse samenleving is daarmee ook een verhaal dat moet worden aangepast. Die tweedeling is veel minder gebaseerd op huidskleur of inkomen dan sommigen willen laten blijken. Deze verkiezingen hinten eerder op een verschil tussen de groep 65+ en de groep 30-.

Dat moet bekend voorkomen. In Nederland heeft het CDA en in Duitsland de CDU hetzelfde probleem, over de conservatieven in Brexitannië maar te zwijgen. Men pretendeert meerdere groepen in de samenleving te vertegenwoordigen, maar de feitelijke achterban blijkt opvallend smal en ook nog eens krimpend. Schijnbaar gaat dat hand in hand met steeds verwerpelijkere methoden om de publieke opinie te manipuleren. Voor die methoden maakt men gebruik van omroepen en andere media die uitsluitend de eigen bubbel bereiken.

Onbetrouwbare peiler

Dat  her en der onderzoekers  die bereid zijn dat proces te versterken is bekend. Op de dag dat dit artikel is geschreven is de “meest onbetrouwbare peiler van Nederland” ook weer bezig een haatzaaier groter te laten voorkomen dat hij in werkelijkheid is.