Covid-19 maakt nog meer structurele problemen van Amsterdam zichtbaar

AmsterdamDe gevolgen van Covid-19 op de stad Amsterdam zijn groot en dat komt mede door bestaande structurele problemen. Die opmerking is het afgelopen jaar wel vaker gemaakt.

Steden als Amsterdam zijn harder getroffen omdat ze zwaar leunen op activiteiten die nu niet meer mogelijk zijn. Maar inmiddels is zichtbaar dat de eenzijdigheid nog veel meer omvat.

Wilde plannen en mobiliteit

In de Stopera en bij de politieke partijen worden nog steeds wilde plannen voor de stad Amsterdam en de regio ontwikkeld. Opportunisme en verkiezingsstrijd zijn overduidelijk zichtbaar bij plannen de ringweg van Amsterdam te slopen. Ook elders moet gemotoriseerde mobiliteit maximaal worden tegengewerkt. Voorstanders van die plannen gebruiken twee argumenten. Het milieu en de grote vraag naar woonruimte.

Het eerste punt is in principe terecht. Bij het andere moeten al vraagtekens worden geplaatst. Waar beiden punten niet kloppen is dat men voortborduurt op de modellen en aannames van voor Covid-19. Dat is onzinnig. Om te beginnen is er vooralsnog geen sprake van dat het verkeersvolume weer zal toenemen tot het niveau van 2019.

Ook bij een volledige vaccinatie van de bevolking zal de mobiliteit geringer blijven. In combinatie met een logische vernieuwing van het wagenpark zal de milieubelasting door verkeer geringer zijn.

Minder verkeerde toeristen

De mobiliteit zal ook achterblijven, omdat Amsterdam de positie als stad voor de verkeerde toeristen kwijtraakt. Het aantal reiskilometers dat die miljoenen toeristen tot en met 2019 veroorzaakten was enorm. Van het terugdringen van coffeeshops en een totaal verbod op AirBnB constructies profiteert daarom de luchtkwaliteit in en rond de stad.

Het noodzakelijk terugdringen van het verkeerde toerisme is positief. Helaas is er ook een negatief bijeffect. De werkgelegenheid in de stad krijgt een forse tik. Hoe groot die klap is valt nu al te zien. Niet alleen in het centrum, maar ook daarbuiten, is horeca het grootste slachtoffer. Daarbij gaat het om duizenden banen. De horeca in Amsterdam is daarom om meerdere redenen een structureel probleem.

Onderwijs als structureel probleem

Sinds een week is er ook een ander structureel probleem zichtbaar geworden. Onderwijs is ongeveer de grootste werkgever van de stad. Waartoe het onderwijsaanbod leidt heeft iedereen kunnen zien. Duizenden scholieren en studenten die door de lockdowns niet weten wat te doen en dan maar massaal de regels overtreden. Daarmee zijn ze niet alleen een gevaar voor de eigen groep, maar voor de hele stad.

Het grondgebied van de stad is niet geschikt om zulke grote groepen voldoende ruimte te bieden. Vandaar ook dat de plannen om nog meer woningen te bouwen, zie boven, discutabel zijn. Bouwen voor nog meer studenten? Het nog eenzijdiger maken van de bevolkingssamenstelling en de werkgelegenheid? Dat is echt een slecht idee.

Bouwplannen aanpassen

Sowieso verdienen alle bouwplannen een aanpassing. De twee grote bronnen van werkgelegenheid (horeca/toerisme en onderwijs) voor de stad staan stil. Tenminste een daarvan zal fors krimpen. Dat maakt de bekende en tot nu toe ontkende structurele problemen van Amsterdam alleen maar duidelijker. De werkgelegenheid in de stad is te eenzijdig en duidelijk enorm kwetsbaar.

Scenario

Het handjevol Britse bedrijven dat de laatste twee jaar naar de regio is gevlucht is ook niet voldoende om dat te veranderen. In 2020 is al eens het scenario geschetst dat Amsterdam zal terugvallen tot het niveau van de grotere Europese provinciehoofdsteden. Dat kan kloppen. Overigens is in al  die steden het aandeel van onderwijs een stuk kleiner dan in Amsterdam.

Share: