Privacy verklaring Betablog

Het BetaBlog wordt onderhouden door Niamat, Adviesbureau voor Market Research & Public Affairs, gevestigd te Amsterdam. Niamat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Niamat.nl – zie contact. Voor vragen over deze privacy verklaring geldt het e-mail adres privacy_@_niamat,nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Niamat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u het Betablog bezoekt of deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
• IP adressen die door website bezoek automatisch worden opgeslagen,
• e-mail adressen bij het plaatsen van reacties op het Betablog

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over of te verstrekken aan websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We controleren echter niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u als ouder of voogd er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via privacy_@_niamat,nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Niamat verwerkt via het BetaBlog persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • bezoekers die willen reageren worden in de gelegenheid gesteld accounts aan te maken en/of te gebruiken. Hierbij worden IP adres en opgegeven naam en e-mail adres opgeslagen. Van gebruikers die daarvoor een extern Gravatar account gebruiken met een profielfoto kan in de cache een foto worden bewaard;
 • bij het bezoek aan het Betablog worden de IP adressen in logfiles opgeslagen;
 • IP adressen en e-mail adressen worden opgeslagen om misbruik tegen te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het BetaBlog neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Voor het BetaBlog wordt gebruik gemaakt van:

 • blacklisting van IP adressen om ongewenst bezoek aan de sites te voorkomen door botnets en gehackte computer systemen. Deze methode kan gevolgen hebben voor de gebruiker van het adres dat de toegang is ontzegd;
 • blacklisting van domeinnamen om spam te voorkomen. De gebruikte externe applicatie (Spamexpert) kan zonder menselijke tussenkomst verhinderen dat met Niamat via e-mail contact wordt opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Niamat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Het BetaBlog gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of daarvoor een plugin of extensie te gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social Share Plugin

 • Op het Betablog staat onder elk artikel of post een Twitter Tweet knop. Door het aanklikken van die knop maakt deze website een request naar de Twitter servers zodat de bezoeker het betreffende artikel of post via zijn/ haar eigen account bij die dienst kan tweeten. Bij die handeling wordt het IP adres van de bezoeker aan deze website zichtbaar bij Twitter servers. Dit is in overeenstemming met de data privacy policy van Twitter die de gebruikers van die dienst hebben geaccepteerd.
 • Op het Betablog staat onder elk artikel of post een GooglePlus knop. Het aanklikken van die knop betekent dat deze website contact maakt het de Google servers zodat de bezoeker het artikel of post kan delen via zijn/haar GooglePlus account. Bij die handeling wordt het IP adres van de bezoeker aan deze website zichtbaar bij Google, die het conform de data privacy policy kan gebruiken.
 • Op het Betablog staat onder elk artikel of post een Linkedin Share knop. Het aanklikken van die knop betekent dat het artikel of post wordt verspreid via LinkedIn. LinkedIn kan daarbij het IP adres registeren conform de eigen data privacy policy.
 • Bij het gebruik van de Telegram knop wordt de bezoeker aan het Betablog in de gelegenheid gesteld een artikel of post via Telegram te delen via zijn/haar acoount. Daarbij wordt het IP bij Telegram zichtbaar.
 • Op het Betablog staat onder elk artikel of post een Xing Share knop. Het aanklikken van die knop betekent dat het artikel of post wordt verspreid via Xing. Xing kan daarbij het IP adres registeren conform de eigen data privacy policy.

De knoppen zijn onderdeel van een plugin van Heateor. De plugin zelf verzamelt geen data. Het Betablog verzamelt geen data via deze plugin.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BetaBlog en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy_@_niamat,nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Niamat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijnen
Niamat bewaart uw persoonsgegevens verzamelt via Betablog niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • logfiles website bezoek: logfiles 1 maand
 • in geval van misbruik wordt een IP adres op een zwarte lijst gezet voor onbepaalde duur.