Het BetaBlog

Op het BetaBlog, dat sinds 2009 online is, verschijnt praktisch elke werkdag een nieuw artikel. De onderwerpen lopen uiteen, maar zijn altijd gebaseerd op marktontwikkelingen binnen of buiten Nederland.

Ik opereer op het snijvlak van Market Research, Public Affairs en Public Relations en zorg vanaf 2007 dat bedrijven sneller en beter reageren op kennishiaten en communicatie issues. Het nauwlettend volgen van trends en het regelmatig opstellen van DESTEP analyses is daarbij een van de vaste componenten van mijn werkzaamheden. In dat opzicht is het BetaBlog illustratief voor de informatie die nodig is om tot een goede marktvisie te komen.

Deze brede kijk op de markt komt ook van pas bij de artikelen die ik schrijf voor verschillende publicaties, waaronder ISPtoday.

Ik heb 15 jaar verschillende functies bekleed in de internet branche en gewerkt voor Videotex Nederland, Planet Internet en KPN. Daarnaast was ik bestuurslid van brancheorganisaties en ben ik lid van stuurgroepen en adviesraden. Verder was ik betrokken bij initiatieven voor de online media, onder andere voor het initiëren van bereiksmetingen, harmonisatie en standaardisatie. Bij de totstandkoming en implementatie van wetgeving zoals de Telecommunicatiewet, de Wet Elektronische Handel en de Geschillencommissie Elektronische Communicatie Diensten ben ik een van de key players geweest.

Als bestuurder en actief participant beschik ik over de capaciteit, partijen met diverse achtergronden bijeen te brengen, branches in beweging te krijgen en new business te starten.

Door mijn ervaring en persoonlijke belangstelling beschik ik over uitgebreide kennis van data integriteit, online security, auteursrecht, intellectueel eigendom, privacy en vertrouwen.

Contact via:
e-mail (contact-at-) of
Twitter of
Linkedin


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.